Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

India Stack - vejen til succes

Se PDF

Med premierminister Narendra Modi i spidsen er Indien blevet verdensledende inden for digital innovation. De innovative og digitalt understøttede reformprogrammer har gradvist styrket økonomien og fået nedbragt korruption.


Historisk set er infrastruktur forbundet med fysiske ting som f.eks. som veje, havne, lufthavne, jernbaner - men med den digitale tidsalder er den digitale infrastruktur blevet en vigtig og betydende faktor. Særligt udviklingsøkonomierne kan derfor ikke udelukkende overlade udviklingen af digitale systemer og infrastruktur til den private sektor. Dette eksemplificeret med Indien, hvor den offentlige sektor med premierminister Narendra Modi i spidsen har skabt optimisme blandt befolkningen med innovative og digitalt understøttede reformprogrammer. Reformer der gradvist har styrket økonomien og fået nedbragt korruption. Med det såkaldte India Stack-system har Indien taget førertrøjen med et system og skabelon for den fortsatte udvikling.

India Stack er et udtryk, der anvendes om en samling digitale, offentlige systemer, der hjælper myndighederne, private enheder og borgerne med at interagere ubesværet og digitalt i realtid. Det første system Indien udviklede var inden for ”økonomisk inklusion” til understøttelse af betalinger. Men teknologien har universelle anvendelsesmuligheder. Et væsentligt aspekt ved India Stack er, at de digitale offentlige tjenester skabes som platforme og ikke skræddersyet specialløsninger. Dette muliggør en langt større og hurtigere udbredelse af nye systemer og sikrer, at systemer kan kommunikere sammen.

Teknologien bag India Stack
India Stack består af tre lag: identifikation, betalinger og data - se figur 1 i PDF.


Identifikationslaget

For at skabe et omfattende og robust identitetslag var det nødvendigt at sikre, at alle indere havde en identitet, der kunne kontrolleres digitalt. I 2009 lancerede Indiens regering verdens største biometriske ID-system, Aadhaar, udviklet af regeringens ”Unique Identification Authority of India” (UIDAI). Cheføkonom Paul Romer fra Verdensbanken beskrev systemet som ”verdens mest raffinerede ID-program”. I efteråret 2022 var der udstedt 1,35 mia. Aadhaar-numre til borgere i Indien. Ifølge Subhash Garg, CEO i UIDAI, har samtlige borgere over 18 år og 80 pct. af alle borgere mellem 2 og 18 år nu et Aadhaar-nummer. Med Aadhaar er det således muligt at foretage digital verifikation og autorisation af borgere.


Betalingslaget
I 2016 lancerede Indien Unified Payments Interface (UPI), der er et gratis realtidsbetalingssystem til mobiltelefoner, som er tilgængeligt døgnet rundt på tværs af,de forskellige operatører. Penge kan overføres mellem banker, som er regulerede enheder, men andre ikke-regulerede enheder kan også tilbyde betalingsservices,på systemet. Systemet gør, at IT-giganter som f.eks. GooglePay og Whatsapp samt andre betalingstjenester nu arbejder via det samme system som bankerne. UPI er en åben, fleksibel platform, der kan anvendes til betalinger – både mellem personer, mellem personer og forretninger eller mellem forretninger.

For at UPI kunne blive en succes, skulle alle indere først have en bankkonto tilknyttet personernes Aadhaar-ID og mobilnummer. Derfor så det såkaldte JanDhan Yojana-program dagens lys i 2014, hvor målet var at åbne en bankkonto til alle borgerne. Som følge heraf blev der efterfølgende åbnet mere end 480 mio. nye bankkonti.


Datalaget

Datalaget sikrer brugerdata, som kan videregives til f.eks. banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere, øvrige långivere og skattemyndighederne efter brugerens samtykke. Dette har ført til etableringen af Account Aggregator (AA). AA-selskaberne fungerer som et mellemled, der gør det muligt for en bruger at indhente egne data fra en applikation og videregive dem til en anden aktør krypteret og i realtid via en programstyret samtykkeerklæring. Brugeren har samtidigt mulighed for at tilbagekalde sine data. Funktionen med AA som mellemled sikrer, at det ikke er muligt at se eller foretage krydssalg af data, hvilket gør systemet ekstremt sikkert set med forbrugerøjne. AA er på mange måder unikt i et globalt perspektiv og gør finansielle ydelser langt mindre komplicerede og mere tilgængelige. Den første AAaktør forventes at starte lancering inden for nogle få måneder.


Succes med betalinger i Indien

UPI er nu den mest udbredte betalingstjeneste i verden og har bragt Indien op på en førsteplads i EY Fintech Adoption Index 2021 med en udbredelsesprocent på 87 pct. ift. et verdenssnit på 64 pct. I 2022 steg det samlede antal transaktioner via UPI med over 90 pct. til mere end 74 mia. transaktioner. UPI stod således for 86 pct. af Indiens samlede BNP. Og væksten fortsætter. Alene i januar 2023 var der over 8 mia. transaktioner, hvilket er en årsstigning på 74 pct. UPI søger nu nye markeder uden for Indiens grænser i lande som Singapore og De Forenede Arabiske Emirater. Indien har sat sig solidt på førstepladsen inden for betalinger, hvor Indien nu står for 40-45 pct. af alle digitale transaktioner på verdensplan. Dette er mere end Kina, USA og Storbritannien tilsammen, se figur 2 i PDF.

Udbredelse af succesen med betalingsplatforme til andre områder
Pga. succesen med betalingstjenesten UPI forventer vi, at platformsteknologien vil finde nye anvendelsesmuligheder på tværs af sektorer i Indien. Dette bl.a.:

• ONDC (Open Network for Digital Commerce), som er en åben platform til e-handel.

• OCEN (Open Credit Enablement Network) giver mulighed for kreditbaserede likviditetslån.

• Ayushman Bharat er et nationalt sundhedssystem, der primært henvender sig til sundhedsog forsikringssektorerne.

• National AgriStack er digitale databaser for landmænd omhandlende vejr, frø, afgrøder mv.

• ULIP (Unified Logistics Interface Platform) er en sammenhængende og landsdækkende logistikplatform, der gør det muligt at følge transportgods fra start til slut.


Konklusion

Indien er verdensledende inden for digital innovation. Det er lykkes at opnå denne position ved at skabe decentrale, demokratiske digitale løsninger på konkrete samfundsopgaver med en arkitektur, der muliggør en hurtig skalering og udbredelse. Disse løsninger vil få afgørende positiv indflydelse på Indiens økonomi i de kommende år, da de vil skabe fornyet innovation og stigende produktivitet, hvormed Indiens vækstpotentiale kan forløses.

Indien er den hurtigst voksende økonomi blandt verdens større økonomier (BNP over USD 1.000 mia.), og vi ser Indien, som måske den allerstørste strukturelle investeringsmulighed for globale investorer over de næste ti år

Læs mere om vores investeringer i Indien her: Investeringsopsving i Indien.