Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Afkast & kurser

Afkastudvikling

065696 Globale Aktier KL A
676766 MSCI AC World
065696 Globale Aktier - Akk. KL A
676766 MSCI AC World
3a6d42 Globale Aktier Etik KL Udl.
676766 MSCI AC World
4177ae Stabile Aktier KL A
999999 MSCI AC World Min. Volatility
e97b47 Emerging Markets KL
bc9f85 MSCI Emerging Markets
783b33 Asien KL A
976c6b MSCI AC Asia ex Japan
c49d32 Indien KL A
503f0f MSCI Indien

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske resultater er ingen indikation for fremtidigt afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet. Der kan frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyn til sammensætning og vægtning af benchmark. Der henvises til prospekt og KIID for UCITS’en forud for en endelig investeringsbeslutning.