Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Historiske udbytter for Globale Aktier Etik

Afdelingen er udbyttegivende og udbetaler et årligt udbytte svarende til mindst 75 pct. af årets resultat målt på udviklingen i klassens indre værdi. Det udloddede beløb må dog ikke overstige det regnskabsmæssige nettoresultat for et givent år opgjort ved regnskabsårets afslutning. Afdelingen vil ikke udlodde, hvis afkastet i regnskabsåret målt på indre værdi har været negativ.

 

Udbytter

År Dato Udbytte Aktieindkomst Ex- Dato For selskaber*
2023 23.01.2024 14,10 kr. 0,00 kr. 23.01.2024 14,10 kr.
2022 26.01.2023 1,40 kr. 0,00 kr. 26.01.2023 1,40 kr.
2021 21.04.2022 26,60 kr. 0,00 kr. 27.01.2022 26,60 kr.
2020 14.04.2021 16,30 kr. 0,00 kr. 27.01.2021 16,30 kr.
2019 15.04.2020 29,10 kr. 0,00 kr. 28.01.2020 29,10 kr.
2018 09.04.2019 1,95 kr. 0,00 kr. 29.01.2019 1,95 kr.
2017 10.04.2018 11,00 kr. 0,00 kr. 24.01.2018 11,00 kr.
2016 22.03.2017 0,00 kr. 0,00 kr. 23.03.2017 0,00 kr.
2015 12.04.2016 18,50 kr. 0,00 kr. 13.04.2016 18,50 kr.
2014 14.04.2015 24,00 kr. 0,00 kr. 15.04.2015 24,00 kr.
2013 08.04.2014 14,00 kr. 0,00 kr. 09.04.2014 14,00 kr.
2012 10.04.2013 2,90 kr. 0,00 kr. 11.04.2013 2,90 kr.
2011** 12.04.2012 0,00 kr. 0,00 kr. 13.04.2012 0,00 kr.

**Perioden 07.03.2011 - 31.12.2011

For frie midler beskattes afkastet efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelle tab. Det årlige afkast medregnes i kapitalindkomsten.

For pensionsmidler sker beskatning ligeledes efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastningsbeskatningsloven.

For midler under virksomhedsordningen beskattes afkastet efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen.

For selskaber og fonde beskattes afkastet ligeledes efter lagerprincippet. Avance og tab indgår i selskabsindkomsten, som beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven.