Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Klageansvarlig og tvistløsning

Investeringsforeningen C WorldWide er under tilsyn af Finanstilsynet. C Worldwide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg (CWWFM) er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Klager kan sendes til:

C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg
Att. Compliance Officer
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
E-mail: compliance@cww.lu

I medfør af forbrugerklageloven skal vi ligeledes oplyse, at en forbruger kan indbringe en klage over Investeringsforeningen C WorldWide for Det finansielle ankenævn. Før forbrugeren klager til ankenævnet, skal denne have klaget til foreningen og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger efter, at foreningen har modtaget klagen. Ankenævnets behandling af klager er forbundet med et gebyr.

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Hjemmeside: www.fanke.dk