Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Som aktieejer har du en stemme til at øve indflydelse

Hvis du vil påvirke verden, så køb en del af den

Grøn dagsorden præger vores verden i generationer
Stort set al den tid vi mennesker har levet på jorden, har vi været jægere og samlere. Men for 100 år siden tog vi ejerskab i naturen ved hjælp af maskiner og teknologi, og siden er verdens befolkning blevet firdoblet til 8 mia. mennesker. Faresignalerne ved befolkningstilvæksten er tydelige. Det er nu tid til et skifte for at genskabe sameksistensen og respekten for vores klode. Alle kan vi gøre en forskel – hvilket du allerede gør i dag. Gennem tanker og handlinger.

En overset superkraft
Men der er en overset superkraft. Kapitalismen. Når du investerer i aktier, ejer du nemlig samtidig en stemme. Ved at tage ejerskab i virksomhederne kan du øve indflydelse indefra – for en bedre fremtid.

I C WorldWide investerer vi langsigtet. Vi ønsker at sikre et godt afkast til vores kunder. Men vi ønsker også at sikre samfundsansvar – og heldigvis går afkast og samfundsansvar hånd i hånd, når man investerer langsigtet. Selskaber, der ikke bevæger sig i en bæredygtig retning, er heller ikke på afkastsiden gode investeringer på langt sigt.

Sammen kan vi påvirke verden
Vi bruger meget tid på at udvælge de bedste selskaber – på at forstå selskabets forretning og ledelsens handlinger i forhold til alle interessenter, ansvarlighed og god selskabsledelse. Vi har en samlet investeringsbase på mere end 140 mia. kr., og når du er kunde hos os, bruger vi din stemme sammen med alle vores andre investorers. På den måde har vi stor slagkraft til at påvirke beslutningstagerne i de selskaber, vi investerer i. Jo flere investorer vi er, jo stærkere en fælles stemme har vi.

Samfundsansvar og investering i holdbare, ansvarlige forretningsmodeller – som sammen skaber en bedre udvikling over tid. Det er det, vi kalder Compounding.

 

C WorldWide Globale Aktier har slået markedet 3 ud af 4 gange

Forestil dig, du scorer 3 ud af 4 gange

Tænker du, at det er usandsynligt? Ja, måske – for de fleste.

Få lykkes
De fleste, som dyrker sport, har det som en hobby – drevet af glæden og lysten til sporten. Men for de dygtigste elitesportsudøvere er det mere end det. Det er deres passion. De træner og forfiner deres teknik hver eneste dag for at forbedre deres performance. For at være blandt de bedste. Langt fra alle lykkes, men nogle få gør.

Sådan er det også i investeringsverdenen. Debatten om indeksfonde været højlydt, og teorien tilsiger, at investorer ikke kan skabe bedre afkast end markedet. Men det er med investorer lige som med elitesportsudøvere – ikke alle har samme forudsætninger for succes.

Skyldes gode afkast held eller talent?
I sportsverdenen er det som regel let at spotte vinderen, da resultaterne kan ses med det samme. I investeringsverdenen er det lidt mere kompliceret. På 1-2 års sigt er resultaterne som regel prægede af tilfældigheder. Man siger derfor, at det kræver ca. 15 års historik for at kunne vurdere, om gode afkast skyldes held eller talent.

I C WorldWide har vi slået markedet gennem mere end 30 år. Vi er fokuserede og passionerede lige som elitesportsudøverne. Vi har anvendt samme langsigtede investeringsmetode gennem alle årene, og ancienniteten i vores investeringsteam er blandt de højeste i branchen. Disse faktorer er vigtige, når man skal vurdere det fremadrettede investeringspotentiale.

Er det muligt at slå markedet?
Vores største afdeling C WorldWide Globale Aktier har gjort det usandsynlige – at slå markedet 3 ud af 4 gange målt på 3-års rullende afkast efter omkostninger siden 1990. Altså det, som for de fleste, er usandsynligt. Over en periode på 5 år har vi endog slået markedet med en træfsikkerhed på 82 pct.

 


Hemmeligheden bag et godt investeringsresultat er Compounding – dvs. investering i nøje udvalgte selskaber med holdbare og ansvarlige forretningsmodeller, der bliver bedre og bedre over tid.

Læs mere om vores investeringsresultater her.

Med tålmodighed kan du udnytte verdens ottende vidunder

Èn nu eller hele skålen senere

Tålmodighed bliver belønnet via verdens ottende vidunder
Man siger, at tålmodighed er en dyd – men det kan være lettere sagt end gjort. Tålmodighed bliver belønnet, når det drejer sig om din opsparing. Jo tidligere du investerer din opsparing, jo bedre får du udnyttet rentes rente-effekten. På den måde får du mest muligt ud af dine penge. Det var det princip, som Albert Einstein kaldte verdens ottende vidunder – og ikke uden grund. 100.000 kr., der forrentes med 7 pct. om året, fordobles på ca. 10 år, og hvis du kan vente i ca. 20 år, firdobles beløbet til kr. 400.000. Det er det, vi kalder Compounding.

Hemmeligheden bag en positiv økonomisk fremtid...
...er en god opsparingsstrategi. Dette særligt i en tid med negative renter. På aktiemarkedet er der stadig muligheder. Investering i nøje udvalgte selskaber med holdbare og ansvarlige forretningsmodeller. Selskaber, der kan blive større og skabe øget afkast over tid. Det er sådan, vi investerer i C WorldWide. Det er værdien af Compounding.

Hvad kan en nøje tilpasset investeringsstrategi gøre for dit afkast?
Vores mest populære investeringsafdeling C WorldWide Globale Aktier har skabt et afkast på 2.519 pct. efter omkostninger de seneste 30 år (pr. 31.12.2020), det vil svare til en gennemsnitlig årlig forretning på næsten 11%. Dette er væsentligt mere end det generelle verdensaktiemarked. En gennemsnitlig investor har i samme periode således kun opnået 886 pct. Historiske afkast er ingen garanti for de fremtidige resultater, men med en nøje tilpasset, langsigtet investeringsstrategi, er du godt på vej.

Ikke mindst når afkast og ansvar for en bæredygtig udvikling går hånd-i-hånd.

Det er lettere at forudsige verden om 5-10 år, end aktiemarkedets udvikling næste uge

Tid kan være magisk

Tid er en forunderlig størrelse. Den amerikanske fysiker, John Wheeler, har sagt: ”Tid er naturens metode til at undgå, at alting sker på en gang”.

I investeringsverden er der to strategier. En kortsigtet, hvor tidshorisonten opgøres i sekunder, minutter eller timer, og hvor håbet er, at en anden investor om kort tid vil købe ”samme vare” til en højere pris.

Men der er også en langsigtet strategi, hvor investor ved, at alting ikke sker på en gang, at ægte værdiskabelse tager tid.

En dygtig ledelse raffinerer, udvikler og forløser potentialet i et selskab over tid. En værdiskabelse, der ikke sker på en dag, men forløses gennem den magiske kraft. Tid. Holdbar værdi kan over tid skabes til gavn for den langsigtede investor, men også for samfundets øvrige stakeholders. For afkast og samfundsansvar er to sider af samme mønt.

Alle selskaber er dog ikke født ens, og tid er ikke nødvendigvis alle selskabers ven. Nogle har en konkurrencemæssig fordel, hvor potentialet vokser og kan udbygges over tid, mens andre har en forretningsmodel med kort levetid. Kunsten er at finde de selskaber, som har en holdbar forretningsmodel, som kan vokse sig større og større over tid. Dette kalder vi Compounding. Selskaber, der udnytter, at tid kan være magisk.

Som aktive investorer arbejder vi på at forstå, hvordan verden ser ud om 5 år eller 10 år. Ved at analysere langvarige samfunds- og industritrendser. Det lyder måske indviklet, men faktisk er det ofte lettere at forudsige, hvordan verden ser ud om 5-10 år, end om aktiemarkedet stiger eller falder den næste uge.

Vil du også være Compounder og få gavn af den magiske effekt af tid?

Læs mere om vores investeringsresultater her.

Læs mere om Globale Aktier

Vil du være Compounder?

Tilmeld nyhedsbrev