Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

De digitalt indfødte

Se PDF

Verdens befolkning bliver ældre. I industrilandene er andelen af mennesker over 65 år steget fra 8 pct. i 1950 til næsten 20 pct. i 2015. Dette tal forventes i mange lande at stige til 30 pct. inden 2030. En sådan global aldringsproces er ikke set tidligere, og den har omfattende konsekvenser for den langsigtede investor.


Demografi er et altomfattende tema
Demografi er på mange måder et altomfattende tema. Vi anerkender, at vi ved at gå i detaljer med de områder, som vi finder vigtige, muligvis overser andre vigtige områder, der vil påvirke aktiemarkedet i fremtiden. Vi har identificeret fem overordnede områder, hvor vi ser, at den demografiske udvikling får investeringsmæssige konsekvenser. Disse er:

  • Europas udfordring og immigrationsdilemmaet set gennem Brexit
  • Automatisering og erfaringer fra Japan
  • Kinas luksusforbrug
  • De digitalt indfødte
  • Indien – juvelen i enhver langsigtet portefølje

I denne artikel fokuserer vi på konsekvenserne af opblomstringen af en ny generation af de såkaldte digitalt indfødte.

De digitalt indfødte

En digitalt indfødt er en person over 16 år med en ungdomsuddannelse, og som er vokset op i den digitale tidsalder og bor i et land, hvor mere end 50 pct. af befolkningen har adgang til internettet. På globalt plan vil antallet af de digitalt indfødte femdoble fra ca. 500 mio. i 2016 til næsten 2,5 mia. i 2030, og antallet vil igen stige til over 5 mia. inden 2050. Dette er en af de største og hurtigste demografiske ændringer, vi nogensinde har set. Dette får konsekvenser for både økonomi og politik verden over. Store selskaber som Alphabet, Facebook, Alibaba, Amazon, Baidu, Tencent osv. er over en kort periode blevet ekstremt succesfulde bl.a. som konsekvens af udbredelsen af de digitalt indfødte. Men vores forudsigelse er, udviklingen indtil nu er intet i forhold til det, vi kommer til at opleve de kommende 10-15 år.

Mange af morgendagens vindere eksisterer højst sandsynligt allerede i dag, da de teknologidrevne forretningsmodeller ofte er platformskoncepter, der skaber en selvforstærkende og gunstig udvikling for de største aktører på markedet. Dette vinderfænomen, drevet af positive netværkseffekter, hvor de store bliver større, skaber den karakteristiske oligopolistiske/monopolistiske markedsstruktur, som er så velkendt for sektoren. F.eks. bruger kineserne mere end halvdelen af deres aktive mobiltid på en af TenCents services, hvilket primært er WeChat. I USA bruger amerikanerne ca. 20 pct. af deres aktive mobiltid på Facebook.

Vi tror, at mange Emerging Markets-økonomier vil springe de traditionelle udviklingsstadier over, som de vestlige økonomier har gennemgået. De vil hurtigere avancere til et onlinebaseret digitalt samfund, da der f.eks. ikke eksisterer en ældre infrastruktur, som kan bremse udviklingen via mellemløsninger. Ifølge CLSA betaler kineserne med deres smartphones via ePayments 16 gange så ofte som i USA bl.a. som følge af udbredelsen af betalingsservices som Alipay og Tenpay. Andre sydøstasiatiske lande vil formentligt adoptere samme forbrugsmønstre, hvorfor vi ser de kinesiske internetselskaber investere kraftigt uden for landets grænser for at deltage i den fremtidige vækst.

Platformselskaber får medvind

De fleste investorer forstår implikationerne af skiftet fra offline- til onlineforbrug. Men mange undervurderer de langsigtede konsekvenser af fremkomsten af en helt ny generation, der er født og opvokset i den digitale tidsalder - måske fordi de fleste af de såkaldte erfarne investorer i dag netop ikke er digitalt indfødt.

Vi har længe været positive over for platformselskaberne, da de nyder godt af en skalerbar forretningsmodel med nærmest ubegrænsede forretningsmuligheder og høje marginer pga. lave marginalomkostninger. Platformselskaberne kontrollerer mere eller mindre deres egen skæbne med høje adgangsbarrierer og holdbare forretningsmodeller med produkter eller serviceydelser, der gør vores dagligdag nemmere. Det er grunden til, at de er så attraktive og derfor mere robuste over for markedsudsving.

Du kan følge vores investeringer på cww.dk