Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Indien: Juvelen i en langsigtet portefølje

Se PDF

Verdens befolkning bliver ældre. I industrilandene er andelen af mennesker over 65 år steget fra 8 pct. i 1950 til næsten 20 pct. i 2015. Dette tal forventes i mange lande at stige til 30 pct. inden 2030. En sådan global aldringsproces er ikke set tidligere, og den har omfattende konsekvenser for den langsigtede investor.


Demografi er et altomfattende tema

Demografi er på mange måder et altomfattende tema. Vi anerkender, at vi ved at gå i detaljer med de områder, som vi finder vigtige, muligvis overser andre vigtige områder, der vil påvirke aktiemarkedet i fremtiden. Vi har identificeret fem overordnede områder, hvor vi ser, at den demografiske udvikling får investeringsmæssige konsekvenser. Disse er: 

  • Europas udfordring og immigrationsdilemmaet set gennem Brexit
  • Automatisering og erfaringer fra Japan
  • Kinas luksusforbrug
  • De digitalt indfødte
  • Indien – juvelen i enhver langsigtet portefølje

I denne artikel fokuserer vi på de attraktive demografiske tendenser i Indien og de indiske virksomheder, der er godt positioneret til denne udvikling.

Indien - Juvelen i en langsigtet portefølje

Indien har en af de yngste befolkningssammensætninger i verden med en gennemsnitsalder på 28 år. Den samlede befolkning er på 1,28 mia., og den stiger med ca. 1,2 pct. om året. Dette vil betyde, at Indien med stor sandsynlighed vil blive verdens største befolkning i 2024. Knap halvdelen af Indiens befolkning, dvs. næsten 600 mio. personer, er under 25 år, og næsten to tredjedele er under 35 år. I 2027 vil Indien desuden have verdens største arbejdsstyrke med 1 mia. personer mellem 15-64 år.

På denne baggrund forventer vi en kraftig vækst i Indiens middelklasse, hvor prognosen er en fordobling fra 267 mio. personer i 2016 til ca. 550 mio. i 2026. Dette boom i middelklassen vil drive en høj forbrugsvækst i de kommende årtier. Indien får således en af de største globale demografiske dividender i dette århundrede.

De mest sandsynlige vindere vil være finansielle serviceudbydere, da man fra regeringens side har udbygget en national finansiel infrastruktur. Før 2009 var halvdelen af inderne ikke personregistrerede – ikke engang via en fødselsattest. Dette betød, at halvdelen af borgerne hverken havde mulighed for at åbne en bankkonto, tegne en forsikring, tage et kørekort eller åbne en virksomhed. Disse borgere var således ekskluderet fra det almindelige økonomiske samfund i Indien. I 2009 blev Aadhaar lanceret. Dette er en biometrisk database, som kan identificere en person ved hjælp af fingeraftryk og iris-genkendelse. I dag har 1,3 mia. mennesker, dvs. størstedelen af befolkningen fået en digital identitet. I 2016 lancerede Indien en ny digital tjeneste India Stack, som forbinder forskellige offentlige systemer og gør det muligt for personer, det offentlige og virksomheder at opbevare og dele persondata som f.eks. adresser, bankoplysninger, ansættelsesforhold og skatteoplysninger på tværs gennem Aadhaar. Siden Aadhaar blev lanceret, er der eksempelvis blevet åbnet ca. 300 mio. nye bankkonti i Indien.

I dag er kontantbetaling den mest almindelige betalingsform i Indien. Ifølge analytikere sker ca. 70 pct. af betalingerne kontant målt i værdi og ca. 90 pct. målt på antallet af transaktioner. Men med udbredelsen af højhastighedsinternet, smartphones og Aadhaar er vejen nu banet for udbredelsen af digitale betalinger. Boston Consulting Group og Google forventer på denne baggrund, at udbredelsen af elektroniske betalinger blandt forbrugerne vil stige til ca. 40 pct. af de samlede betalinger inden for de næste tre år.

Hvis et land som Indien – hvor kun 2 pct. af alle transaktioner var elektroniske for blot et par år siden – kan digitalisere samfundet, kan det ske i alle lande med en stærk regeringsledelse. Et system som India Stack kan understøtte transitionen til digitale betalingssystemer i alle lande og dermed accelerere afviklingen af kontanter som betalingsmiddel.

Set fra et makroøkonomisk perspektiv er staten den åbenlyse vinder, når socialregistre og skattesystemer bliver mere effektive, svindel reduceres, og korruptionen bliver automatisk mindre i et digitaliseret system. Transaktions- omkostningerne falder dramatisk, og banksystemet nyder godt at en større likviditet i kraft af indskud på løn- og opsparingskonti. Vi er derfor positive på indiske selskaber i den finansielle sektor, da disse er i centrum for Indiens digitale transformation. Samtidigt vil hele det indiske samfund nyde godt af den finansielle og økonomiske inklusion af mange millioner mennesker over de kommende år.

For at høste den fulde demografiske dividende fra en voksende arbejdsstyrke, har et samfund behov for stærke regeringsledere og institutioner med høj integritet, der kan sætte gang i beskæftigelsen og skabe økonomisk fremgang. Det er netop på dette område, at Indien med Modi som regeringsleder nu adskiller sig fra landets fortid, men også fra eksempelvis Afrika, som er et andet kontinent med et stort uforløst demografisk potentiale. Vi er derfor overbeviste om, at globale investorer i årene fremover bør allokere en signifikant andel af kapitalen til indiske aktiver. Omvendt er der stor usikkerhed om, hvorvidt Afrika vil opleve en demografisk fordel eller katastrofe. I sidste ende afhænger af udviklingen af, hvorvidt stærke ledere og institutioner med høj integritet vil komme til magten, gennemføre de nødvendige reformer og mindske korruptionen.

Læs mere om potentialet i Indien i vores Indsigt "Et reformeret Indien vinder frem". Du kan også følge vores investeringer på cww.dk.