Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Indiens boligsektor funkler

Se PDF

I den indiske byggesektor er der medvind fra urbanisering og regeringens boligreform ”Affordable housing”, der sikrer opførelsen af 50 mio. nye tilskudsstøttede boliger. 30 mio. skal bygges i landområderne og resten i mere tæt bebyggede områder. I dag har ca. en tredjedel af den samlede befolkning, dvs. ca. 400 mio. mennesker eller omkring 80 mio. familier, ikke et ordentligt sted at bo.

Den indiske befolkning er meget ung, og landet er generelt entreprenant. Mere end 50 pct. af befolkningen er under 35 år – se figur 1 i PDF'en, hvilket skaber en stor demografisk fordel.

Arbejdsstyrken vokser med næsten 10 mio. hvert år, og med 40 millionbyer og yderligere 397 byer med en befolkning på mellem 100.000 og 1 mio. mennesker er Indien det land i verden, hvor urbaniseringen vokser hurtigst – se figur 2 i PDF'en. Ifølge FN’s State of World Population Report vil ca. 53 pct. af landets befolkning i 2050 bo i byområder mod ca. 35 pct. i dag.

Udviklingen i Indien er ikke uden risici, hvorfor det er vigtigt med et langsigtet perspektiv. Derfor har vi en temabaseret investeringstilgang, hvor vi bl.a. tror, at boliginklusion samt den generelle vækst i antallet af velhavende husholdninger med høj sandsynlighed vil øge forbruget og investeringstakten. En opblomstring af boligmarkedet gennem regeringens boligreform har en multiplikatoreffekt på økonomi og jobskabelse, og i takt med Indiens økonomiske udvikling vil værdiskabelsen sprede sig fra sektor til sektor. I eksemplet med boliginklusionstemaet, vil det i første omgang være bankerne og realkreditselskaberne, der vil nyde godt af udviklingen, da de stiller kapital til rådighed. Den aktuelle udbredelse af realkreditlån er på ca. 10 pct., hvilket er i den lave ende blandt verdens større økonomier. Omvendt har husholdningernes lånekapacitet ikke været højere i mere end 20 år. En typisk husholdning kan for nuværende låne 3,7 x den gennemsnitlige årsindkomst.

Knap 65 pct. af cementforbruget i Indien er relateret til opførelse af boliger, og derfor forventer vi, at temaet om boliginklusion vil gavne cementindustrien samt andre former for byggematerialeproducenter. Boligsektoren har også en multiplikatoreffekt på væksten i beskæftigelsen og investeringstakten, hvilket igen har en positiv indvirkning på den samlede økonomi.

Vi er eksponeret til dette tema via porteføljerne Globale Aktier og Asien med hver ca. 7 pct. og via Emerging Markets med ca. 8 pct. pr. 31.03.2019.

Du kan læse et mere dybdegående Perspektiv om dette emne her.

Hør, hvorfor vi ser den indiske boligsektor som en attraktiv investering.