Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Globale aktier til alle årstider

Se PDF

Som investor i C WorldWide Globale Aktier får du aktiv forvaltning og en sammen- sætning af aktieinvesteringer, der matcher den verden, vi lever i. Derfor passer vores globale afdeling til alle investorer, der ønsker en langsigtet eksponering til aktiemarkedet.

Aktiv risikostyring skaber afkast
Vores globale portefølje sammensættes af to komponenter – et fundament af stabile vækstselskaber suppleret med mere opportunistiske selskaber med strukturel tematisk medvind – se figur 1 i pdf-filen. De stabile vækstselskaber udgør mellem 30-70 pct. af afdelingen afhængigt af det økonomiske miljø – dvs. når mulighederne byder sig, adderer vi risiko og skruer omvendt ned for risikoen i mere turbulente tider. Resultatet er en fokuseret men afbalanceret portefølje, der leverer en god kombination af afkast og kalkuleret risiko.

Vi leder efter selskaber, der udbyder produkter eller services, som er uafhængige af globale konjunkturer og derfor har en stabil vækst. Det er typisk selskaber med dagligdagsprodukter f.eks. i fødevareindustrien. En bred eksponering mod stabile vækstområder i forskellige sektorer giver robusthed, når den uundgåelige afmatning rammer økonomien. Men vi leder også efter selskaber med tematisk medvind, som understøtter den langsigtede investering og derfor aktiernes udvikling. Det er vores erfaring, at de bedste investeringsresultater skabes ved en kombination af stabile vækstselskaber med solide cash flows, der har den gunstige effekt at reducere risikoen i porteføljen, samt udvælgelse af aktier, der er eksponeret til højere strukturel vækst drevet af langsigtede globale temaer.

Når årstiden skifter
Udover aktiv forvaltning skaber vi værdi for vores investorer ved at styre andelen af stabile vækstselskaber og investeringstemaer med høj vækst – se figur 2 i pdf-filen. Vi forholder os hele tiden til den verden vi lever i – både i forhold til nutidig vækst, men også i forhold til udviklingen i de kommende år. Derfor justerer vi vægtningen af de stabile vækstselskaber over tid. Når der er lav vækst og ustabilitet i verdens- økonomien, navigerer vi typisk vores porteføljer efter at have en større andel af stabile vækstselskaber, hvilket historisk har beskyttet investorerne i forhold til det generelle aktiemarked.

Det kan være meget svært at tænke langsigtet – også på investeringsområdet. Markedets ”sirenesang” frister til kortsigtet handling og tester dermed investorernes evne til at holde fast. Vores opfattelse er, at den langsigtede investor belønnes for tålmodighed.

Efter mere end 30 år med fokus på aktiv aktieinvestering og samme investerings- principper, fortsætter vi ambitionen om at skabe holdbare investeringsafkast. På rejsen har vi indsamlet værdifuld viden, vigtige erfaringer og indsigter, som vi bruger som guide i det fremtidige arbejde, så C WorldWide Globale Aktier fortsat kan give et merafkast til den langsigtede investor i forhold til det generelle aktiemarked.