Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Digital disruption i Brasilien

Se PDF

I en verden, der bliver mere og mere digital, og hvor teknologivirksomheder tegner sig for en voksende andel af økonomien, sakker Brasilien og Latinamerika betydeligt efter.

Med udviklingen i de seneste år i især Brasilien forventer vi imidlertid, at billedet vil ændre sig i de kommende år, og at teknologiselskaber bliver større og mere relevante i økonomisk sammenhæng.

”Byggestenen” til en digital transformation er faldet på plads, og i dag er den brasilianske befolkning blandt de mest digitalt forbundne. Ifølge konsulent- virksomheden McKinsey har mere end to tredjedele af den brasilianske befolkning adgang til smartphones eller internet, og brasilianere bruger i gennemsnit mere end ni timer om dagen på internet.

Indtil udgangen af 2019 tegnede e-handel sig for blot omkring 5 pct. af det samlede detailsalg i Brasilien pga. blandt andet en historisk manglende tillid blandt forbrugerne som følge af bedrageri, langsom levering samt en underudviklet logistik- og betalingsinfrastruktur. Ikke desto mindre har brasilianske teknologiselskaber i disse år løst disse handelsbarrierer, hvilket er nødvendigt for at skabe vækst i e-handel. Mere specifikt håndterer brasilianerene den logistiske udfordring ved at tilbyde ekspreslevering via uafhængige leverandører. Samtidigt leverer de nemme og gnidningsløse betalingsløsninger for at fastholde kunderne og sikre gode kundeoplevelser i lighed med deres vestlige og asiatiske udbydere på samme udviklingsniveau.

Covid-19 som katalysator for e-handel
Kombineret med en større forbrugertillid og accept af onlinesalgskanaler fungerede Covid-19-nedlukningerne som en massiv katalysator for e-handlen i Brasilien. Landet oplevede i store træk ti års vækst på ti uger, som det fremgår af figur 2 i PDF’en.

På mange måder har Covid-19 fungeret som en katalysator for e-handel i Brasilien og Latinamerika, som SARS gjorde for e-handel i Kina i begyndelsen af 00’erne. Vores forventning er, at de store spillere bliver endnu større i Brasilien. Dette skyldes, at disse aktører øger sortimentet og heraf trafikken, samtidigt med at de opretholder høje serviceniveauer gennem stærke leveringsmodeller. Således vil platformens netværkseffekter sikre en god cyklus og markedsandelsgevinster.

Derudover søger disse teknologiselskaber at udnytte deres stærke teknologiske ekspertise, der bl.a. har sikret gode kundeoplevelser til at bryde igennem på andre tilgængelige forretningsområder, herunder finansielle tjenester i Brasilien.

Stor fintech-mulighed
Estimater fra analytikere og lokale teknologiselskaber tyder på, at muligheden for at levere digitale løsninger til fintech (IT- og finanssektoren) faktisk er større end selve e-handelsmuligheden i Brasilien. Dette skyldes flere faktorer. Dels har omkring en tredjedel af brasilianerne over 18 år ikke en bankkonto, og på tværs af Latinamerika har næsten halvdelen af befolkningen ingen bank. Dels har Brasilien en oligopolistisk markedsstruktur inden for bankvæsenet, hvor de fem største banker har mere end 80 pct. af de samlede aktiver. Bankerne har historisk opkrævet høje priser for deres produkter og tjenesteydelser samt leveret ringe service. Dette, kombineret med støtte fra brasiliansk lovgivning, med bl.a. “open banking”-initiativer for at skabe øget konkurrence, skaber en enorm mulighed for fintechs.

Flerårig vækstmulighed
Muligheden inden for e-handel og fintech er væsentlig, og vi tror, at de langsigtede vindere vil være de selskaber, der har skalerbare forretningsmodeller, stærk kundeservice og brugervenlighed. I et ellers ustabilt investeringsklima i Brasilien er vi begejstrede for den strukturelle vækstmulighed, som den digitale transformation repræsenterer og for den resulterende flerårige væksthistorie inden for e-handel og fintech i Brasilien.