Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

At investere eller ikke investere i Kina

Se PDF


Den 20. nationalkongres i det kinesiske kommunistparti (også kendt som partikongressen) er nu afsluttet. Den overordnede konklusion er, at Kina vil blive ledet af én mand, og Xi Jinping-dynastiet for alvor er begyndt.

 

Xi Jinping-dynastiet
Loyalitet over for Xi Jinping er blevet skrevet ind i forfatningen. Xi Jinping er dermed det centrale omdrejningspunkt. Dette ser vi bl.a. i valget af udnævnelser til det kinesiske kommunistpartis politiske bureau, Politbureauet (det beslutningstagende organ) og Politbureauets Stående Komité (øverste ledelse af det kinesiske kommunistparti), hvor Xi Jinping alene har omgivet sig med mandlige loyalister. Fem ud af syv medlemmer af den stående nøglekomité er udnævnt pga. af deres tilhørsforhold til Xi Jinping – dog med undtagelse af Wang Huning.

Dette afstedkommer en grundlæggende mangel på ”anderledes” tænkning i de vigtigste styrende organer. Den dramatiske fjernelse af den tidligere leder Hu Jintao på partikongressen – overlagt eller ej – tjente yderligere til at fremhæve Xis greb om magten. Vi ser umiddelbart dette som en langsigtet, negativ udvikling, da der historisk er få, om nogen lande, der, med en mangeårig autokratisk leder, er lykkedes med at skabe en positiv, langsigtet udvikling. Når det er sagt, ser vi også positive tegn, når politiske beslutninger kan træffes og udføres væsentligt hurtigere end tidligere. Det kunne også vise sig at være en fordel, at præsident Xi nu har omgivet sig med mennesker, som han har tillid til. Ikke mindst at disse politbureaumedlemmer er teknokrater med stærke økonomiske og tekniske baggrunde. Dette er relevant ift. til Kinas fokus på at fremme udviklingen og lokal produktion på tværs af en række teknologiske områder. Fremtiden vil vise, om deres baggrund vil få indflydelse på disse beslutninger, eller om præsident Xi her vil udøve fuld autoritet.


Er Kina u-investerbart?
Det centrale spørgsmål er, om Kina er u-investerbart fremover? Det korte svar er; sandsynligvis ikke. Der er næppe nogen tvivl om, at der fremover vil herske en væsentligt mere dominerende, statsorienteret tankegang, hvor vægten vil ligge på national sikkerhed og social stabilitet i Kina. ”Sikkerhed” var et udtryk, der blev nævnt flere gange end ”økonomi” under partikongressen. Fremadrettet er Kinas mål ikke at maksimere økonomisk vækst, men snarere at se dette som en del af det overordnede mål om at opnå stabilitet og sikkerhed. Andre elementer nævnt af Xi Jinping, herunder gradvist at nå målet om fælles velstand – dvs. omfordeling af rigdom og skabelse af en større middelklasse – øget afhængighed af statsejede enheder og øget indenlandske kompetencer på tværs af forskellige sektorer, herunder teknologi, fødevarer og energi, bør tilsvarende ses som en del af det overordnede mål.

 

Muligheder inden for bl.a. vedvarende energi og teknologi
Netop den øgede selvhjulpenhed samt Kinas fokus på at øge investeringerne i vedvarende energi, skaber efter vores opfattelse muligheder. Som vi altid har understreget, for at opnå succes med investering i Kina, er det afgørende at investere i forlængelse af den førte politik. Dette fokus har hjulpet os med at identificere områder med vækst.

De stadigt strammere restriktioner fra USA i teknologisektoren accelererer Kinas udvikling inden for den teknologiske værdikæde. Der allokeres meget statsstyret kapital til udvikling og investering i Kinas ”små teknologiske giganter”, og disse vil potentielt føre til endnu flere investeringsmuligheder i de kommende år.

Mht. vedvarende energi har Kina været skarpt fokuseret på at øge sin kapacitet og udvikle forsyningskæder. I dag er Kina en klar markedsleder inden for sol-, vind- og el-forsyning globalt. Dette er fortsat et område, hvor vi finder interessante investeringsmuligheder, ikke mindst fortsætter vi med at lede efter stærke muligheder eksponeret til en voksende middelklasse som følge af målet om en fælles øget velstand (jf. common prosperity).Virksomhedsanalyse og politisk forståelse er afgørende
Vi skal dog understrege, at selv om Kina har interessante investeringsmuligheder, holder vi løbende øje med de tydelige, negative indvirkninger af en stadigt mere statskontrolleret tilgang. I forlængelse heraf analyserer vi virksomhedernes evne til at generere overskud samt evt. en negativ indflydelse ift. til den ønskede genforening med Taiwan, som Xi Jinping har opprioriteret.

Den seneste udvikling i Kina har øget spektret af potentielle udfald og gjort os mere bekymrede med hensyn til investeringsmuligheder. Vi overvåger derfor udviklingen og de politiske beslutninger nøje i vores overvejelser omkring kinesiske investeringer.

 

Kinas fremtidige investeringslandskab
Kinas rolle som en voksende global stormagt, der tager teknologiske tigerspring, med en voksende middelklasse er en velkendt investeringshistorie. Kina har historisk set nået sine ambitiøse målsætninger, og det er derfor også sandsynligt, at Kina under præsident Xi Jinping vil nå langt de fleste af målsætningerne i Vision 2049.

Kinas stærke ambitioner om at bevæge sig op i den ­industrielle og sociale værdikæde har vigtige investerings­mæssige konsekvenser. De førende vestlige selskaber vil møde massiv konkurrence fra kinesiske selskaber, som med afsæt i et enormt hjemmemarked vil søge at ­ekspandere internationalt. Det er derfor vigtigt at ­forstå, at Kinas verdensbillede adskiller sig væsentligt fra Vestens, hvilket er nøgleindsigten for en succesfuld investerings­strategi i Kina