Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Børser som sikre havne i urolige tider

Se PDF

  • 2022 er startet turbulent. Krigen i Ukraine, stigende inflation, den fortsatte pandemi samt udfordringerne med de globale forsyningskæder har skabt stor usikkerhed på finansmarkederne verden over. Særligt har stigende priser på el og gas ramt Europa hårdt, med en mangedobling af prisen på under et år, hvilket minder om scenariet i 1970’erne. Ikke mindst er elpriserne drevet på himmel­flugt som konsekvens af, at el i Europa fortsat pro­duceres på gas, olie og kul.


Flere faktorer accelererer prisudviklingen på energi. Dels er den globale lagerkapacitet til opmagasinering af gas mindre, end den er til kul og olie, hvilket skaber større udsving i gasprisen end i priserne på kul og olie. Dels har den tiltagende produktion af vedvarende energi, såsom vind- og solenergi øget volatiliteten i el- og gaspriserne, da produktionen med el og gas er blevet langt mere kompliceret at planlægge og lagerføre, da denne fungerer som svingkapacitet.

Krigen i Ukraine har samtidigt medført et europæisk ønske om at gøre sig uafhængig af russiske olie- og gasleverancer ikke mindst, at den planlagte energitransformation fra olie, gas og kul til vedvarende energi kun ”kan gå for langsomt”. Disse forhold vil over en længere periode medføre større udsving på markederne for el, gas og olie samt i prisen på CO2-kvoter. Denne øgede volatilitet i markederne — og en dermed højere forventet handelsaktivitet — vil de forskellige børser profitere af.

Vi tror, at de udsving, som den russiske invasion har skabt, samt de Covid-19-relaterede forsyningsudfordringer, vil blive løst på lidt længere sigt. Men flere år ud i fremtiden vil en stigning i brugen af vedvarende energi fortsætte med at skabe en mere utilregnelig elproduktion og som følge deraf volatile priser – se figur 1 i PDF'en.

Det er ikke alle distributører af gas og el, der har forstået at håndtere disse prisudsving. Siden januar 2021 er ca. 30 distributionsselskaber i Storbritannien gået konkurs, og lande som Holland, Tyskland, Belgien, Finland og Singapore har også været ramt af konkurser. De fleste af disse konkurser kunne være undgået, hvis den enkelte distributør havde afdækket sin risiko på el-/gasbørserne. Almindeligvis har el-/gasdistributøren garanteret den enkelte husholdning deres forsyning til en bestemt pris uden at afdække i forhold til priserne på verdensmarkedet.

Fondsbørserne drager fordel af volatilitet
Vi har længe overvejet, hvordan vi investeringsmæssigt kan få mest optimal eksponering til energitransformationen fra de fossile energiformer og over til de ”grønne” vedvarende energiformer. Vi har derfor investeret i to fondsbørser, henholdsvis Deutsche Börse og Intercontinental Exchange (ICE) ­­— sidstnævnte er den ledende børs inden for handel med oliekontrakter. Deutsche Börse har et setup inden for el og gas, hvor man gennem finansielle instrumenter kan afdække den fremtidige risiko på naturgas- og elpriserne. Deutsche Börse har en stærk franchise på elmarkedet med den ledende energibørs EEX. Ved at bruge disse børsinstrumenter undgår markedsdeltagerne at forholde sig til kreditrisikoen ved den enkelte modpart, da der dagligt bliver foretaget marginreguleringer på de indgåede kontrakter.

Børserne har en forretningsmodel, der minder om modellen for platformselskaber, der etablerer forbindelse mellem sælgere og købere og heraf modtager en mindre betaling for transaktionen. Børserne er særligt interessante, dels fordi deres forretningsmodel er skalerbar, dels fordi konkurrencen er lille, idet børserne, grundet lovgivning, reelt har et lokalt monopol.

Deutsche Börse nævner i deres årsregnskab, at der er stor efterspørgsel efter deres produkter i EEX (el- og naturgasbørserne) pga. den stigende produktion af vedvarende energi, der, som tidligere nævnt, medfører mere volatile elpriser og et større behov for afdækning af risiko. I årsregnskabet fra Deutsche Börse for 2021 steg omsætningen i EEX med 13 pct. og driftsoverskuddet med 28 pct. – se figur 2 i PDF'en.

Vi leder efter skalerbare forretnings-modeller, hvor virksomhederne samtidigt har en dominerende markedsposition. Fondsbørser og platformselskaber er begge eksempler på denne type selskaber, der i kraft af en dominerende markedsposition potentielt kan øge indtjeningen og vokse sig større over tid. Disse selskaber kalder vi ”Compoundere”. Vi er eksponeret mod energibørser med Deutsche Börse og Intercontinental Exchange, som afdeling Stabile Aktier bl.a. har investeret i.