Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

INVESTERINGSPOLITIK I ET SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV

Vores målsætning er at opnå en stabil langsigtet formuetilvækst til foreningens medlemmer, og vi ser en bæredygtig og ansvarlig samfundsøkonomi som en forudsætning for at kunne opnå langsigtet positiv værditilvækst fra aktieinvesteringer. Vi forsøger at skabe langsigtet værditilvækst ved at analysere langsigtede globale trends og udvælge aktier til vores fokuserede porteføljer, som overvåges af et team af erfarne forvaltere.

Vi er aktive forvaltere, som udvælger hver enkelt aktie til at indgå i en velbalanceret portefølje af 25-30 selskaber. Vi er ikke aktive aktionærer, men vi investerer kun i selskaber, hvor ledelsen og dermed selskabet har en høj grad af integritet. Såfremt der sker ændringer i vores vurdering af selskabet, vil vi sælge den pågældende aktie fra porteføljen. Vi investerer primært i større internationale selskaber, som analyseres grundigt af mange interessenter over hele verden. Disse analyser er med til at give os et detaljeret indblik i selskabets struktur og forretninger samt samfundsmæssige adfærd.

I udvælgelsen af investeringer i C WorldWide indgår vores forventninger til selskabets økonomiske potentiale samt mange andre parametre, deriblandt selskabets ageren i forhold til samfundsmæssig adfærd. Vi forsøger at finde aktier med et langsigtet potentiale, og som udgangspunkt vil vi investere med en 3-5 års tidshorisont. For at sikre aktiens langsigtede potentiale analyserer vi hver enkelt aktie grundigt, inden vi investerer i den. Det er det samlede indtryk af økonomi og andre selskabsspecifikke forhold, som ligger til grund for den enkelte investeringsbeslutning.

Vi vurderer, at de selskaber, vi investerer i, har en samfundsmæssig ansvarlig adfærd, som følger etablerede normer, idet vi mener, at det modsatte kan skade aktiens værdi på lang sigt. De områder, vi ud fra en helhedsbetragtning blandt andet evaluerer, er socialt ansvar, miljøhensyn, menneskerettigheder, korruption, arbejdstagerrettigheder og våbenproduktion.

Foreningens investeringsrådgiver har tilsluttet sig FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og arbejder derigennem for en samfundsansvarlig virksomhedsledelse.