Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

MEDLEMSRETTIGHEDER

 

  • Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage på generalforsamlingen, når man senest tre hverdage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor.
  • Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
  • De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af
    vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning.
  • Ethvert medlem har én stemme pr. andel.
  • Ethvert medlem har ret til at overdrage fuldmagt til anden person.
  • Ingen ejer af andele kan afgive stemme for mere end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele.
  • Beslutninger på generalforsamlingen træffes generelt ved almindelig stemmeflerhed, dog med enkelte undtagelser.
  • Ethvert medlem har stemmeret i forbindelse med valg af en repræsentant til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Proce­du­ren herfor er fastsat i et valgregulativ, som kan læses her.