Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

DANMARK KL FUSIONERER MED GLOBALE AKTIER KL

19. maj 2020

2
Valget er faldet på afdeling Globale Aktier KL, da denne er foreningens mest gennemprøvede afdeling, hvor vi samtidig har de bredest mulige rammer til at styre investeringer og risiko.

Som led i den løbende evaluering af vores produktudbud har vi besluttet ikke længere at tilbyde investeringsforvaltning af danske aktier som et selvstændigt produkt.

Baggrunden herfor er bl.a. vores ønske om at intensivere og styrke forvaltningen på globale og regionale strategier. Herudover må vi konstatere, at det relativt snævre danske aktieunivers gør det svært for os som aktiv forvalter at skabe merafkast på det danske aktiemarked, hvor den relative afkastudvikling i afdeling Danmark har været under forventningerne.

På denne baggrund har bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide besluttet at foreslå medlemmerne i afdeling Danmark KL en fusion med afdeling Globale Aktier KL.

Valget er faldet på afdeling Globale Aktier KL, da denne er foreningens mest gennemprøvede afdeling, hvor vi samtidigt har de bredest mulige rammer til at styre investeringer og risiko. Afdeling Globale Aktier KL har gennem afdelingens 30-årige historik vist en klar evne til at skabe holdbare investeringsafkast, der er højere end markedet.

Bestyrelsen vil snarest indkalde medlemmerne i afdeling Danmark KL til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af fusionsforslaget. Vi forventer, at fusionen sker medio august. Læs mere om afdeling Globale Aktier KL her.

Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte os på cww@cww.dk eller tlf. 35 46 35 46.

Læs fusionsplan og -redegørelse 

Læs revisors erklæring

Læs forslag til vedtægtsændringer (UDKAST)

Læs bekendtgørelse i Statstidende

Læs årsrapporten 2019 

DEL ARTIKLEN