Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

STORT POTENTIALE I ASIATISK FORSIKRING

1. februar 2018

Den voksende middelklasse i udviklingsøkonomierne efterspørger tryghed og forsikring som aldrig før.

Vi har tidligere beskrevet den voksende globale middelklasse som en af de vigtigste trende i verdensøkonomien. Hvor middelklassen i Europa og USA er tynget af gæld og ikke bliver den vækstmotor, som den har været de seneste 50 år, er en ny og købestærk middelklasse på vej frem i mange udviklingslande.

Set i lyset af at millioner af mennesker i dag har råd til at opfylde de mest basale behov som f.eks. mad og en bolig, tror vi, der vil kommer en øget efterspørgsel efter tryghed og forsikring af tre simple årsager:

1) andelen af forsikringstagere i udviklingslandene er meget lav

2) behovet for at skabe sig en tryggere tilværelse er tiltagende

3) mange har i dag råd til at forsikre sig

Andelen af personer med en forsikring i Kina og flere andre asiatiske lande ligger langt under det globale gennemsnit – f.eks. er blot ca. 3,6 pct. af den kinesiske befolkning forsikret. Men trods denne lave udbredelse forløses det strukturelle vækstpotentiale i Asien først, når flere betingelser er opfyldt – eksempelvis en stigende købekraft.

Middelklassen globalt set vokser med ca. 140 mio. mennesker årligt. Dette tal forventes at stige til ca. 170 mio. i 2020, og langt størstedelen af denne vækst sker i Asien. Med en øget disponibel indkomst stiger velstanden, og med opfyldelsen af mere basale behov skabes behovet for beskyttelse og sundhed. Endelig er det offentlige sikkerhedsnet ganske begrænset særligt uden for Kina. Når staten ikke tilbyder et godt socialt sikkerhedsnet, stiger behovet for individuelle forsikringer. Efter vores mening vil dette skabe et stærkt incitament til at købe en individuel forsikring.

Vi tror, at disse drivkræfter tilsammen vil skabe et langsigtet strukturelt vækstpotentiale for forsikringsselskaberne i Asien. Derfor er vi begejstrede for selskaber, der er eksponerede til denne trend – herunder særligt selskaber, der udnytter nye teknologiske værktøjer og data til at optimere deres tilbud til kunderne. Mange forsikringsselskaber er allerede dygtige til at bruge kundedata til at fastlægge nye behov – ikke mindst i forbindelse med krydssalg. Nogle af de større selskaber i branchen forventer en salgsstyrke på op til 2 mio. mennesker. Dette tal alene kan ses som en indikation på selskabernes egne forventninger til den fremtidige markedsvækst.

Vi følger udviklingen på det asiatiske forsikringsmarked tæt. Vi investerer i selskaber, som vi tror kommer til at blive begunstiget af medvinde fra forskellige trende som bl.a. denne.

DEL ARTIKLEN