Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

FORVENTNINGER 2018

12. januar 2018

Såkaldte ”bull markeder” på aktiemarkederne dør ikke af alderdom. De ender som regel, når den største og psykologisk mest betydningsfulde økonomi i verden – den amerikanske økonomi – oplever økonomisk recession. Vi tror ikke, dette er nært fore­stående.
Mennesker og investeringsrobotter værdsætter vækst og fremgang. Indtjeningsfremgang og bedre vækstudsigter er vigtigere for stemningen på aktiemarkederne end niveauet af værdiansættelsen.

Mange analytikere advarer om, at de globale aktiemarkeder er for dyrt prisfastsat med et P/E-niveau tæt på et historisk toppunkt, og at tiden derfor er inde til at sælge ud eller reducere risikoen. Dette kan der være noget om. Dog er det vores opfattelse efter 30 års erfaring som aktieinvestor, at fremgang og vækst overtrumfer en høj værdiansættelse. Selskabernes indtjening er i fremgang på det toneangivende amerikanske aktiemarked, understøttet af lavere skatter og fortsat solid økonomisk vækst. Derfor forventer vi endnu et år med positive afkast på de globale aktiemarkeder.

Efter mange år med meget lave renter er det mere end nogensinde en udfordring for nye investorer at komme ind på investeringsmarkederne. En investor, der køber en dansk eller europæisk 10-årig statsobligation får mindre end 0,5 pct. i afkast om året. Dette er i princippet et opgør med konceptet om ”rentes rente-effekten”, da det nu kræver ca. 140 år at fordoble kapitalen. Derfor er det heller ikke underligt, at mange er villige til at investere i mere risikable muligheder, såsom kryptovalutaer, hvor den aktuelle spekulation i Bitcoins – efter vores opfattelse – nærmest kan beskrives som det 21. århundredes kædebrev. I øjeblikket strømmer pengene ind i fristende alternativer til statsobligationer, og dette kan fortsat presse priserne op. Aktiemarkedet er også påvirket af dette. Kursstigningerne, der startede tilbage i marts 2009, har varet i næsten ni år og er en af de længste stigninger nogensinde.

En aktieinvestering er fundamentalt forskellig fra en investering i en obligation. Succesfulde selskaber kan over tid skabe betydelig værdi ved at øge indtjeningen og udbytterne. Det kan være en ­fascinerende og givende rejse at have investeret i det rigtige selskab og se selskabet øge sin fundamentale værdi, som over tid afspejles i kursudviklingen, hvor den langsigtede investors tålmodighed ­belønnes. Dette er reelt forskellen mellem at investere og spekulere. En investor med en lang tidshorisont er ikke nødvendigvis klogere end andre – vedkommende har blot en anden investeringsstrategi. 

Vi købte Google (nu Alphabet) tilbage i januar 2009. Selskabet er i dag firedoblet i størrelse og har øget de årlige indtægter fra 24 mia. dollar i 2009 til mere end 100 mia. dollar i 2017. Aktieværdien er tilsvarende øget mere end seks gange. Når du køber en aktie, køber du en del af en levende organisme, der kan gå til grunde eller udvikle sig – dette i kontrast til rentebærende instrumenter, der er mere statiske. 

Såkaldte ”bull markeder” på aktiemarkederne dør ikke af alderdom. De ender som regel, når den største og psykologisk mest betydningsfulde økonomi i verden – den amerikanske økonomi – oplever økonomisk recession. Vi tror ikke, dette er nært fore­stående, hvorfor vi har et positivt syn på de globale aktiemarkeder i 2018.

Der er nu gået ti år siden den finansielle krise begyndte i sommer­en 2007, så lad os se på udsigterne for de kommende ti år: I USA sænkes skatterne samtidigt med, at landet har fuld beskæftigelse. Forbrugerne og selskaberne er generelt optimistiske med hensyn til fremtiden på trods af en rodet politisk situation. I Europa overlevede idéen om et fælles Europa et skæbnesvangert 2017, og økonomisk peger pilen nu i den rigtige retning. I Kina og ­Indien er der stærke politiske lederskaber, og vi forventer fortsat pæne vækstrater i disse enorme indenlandsk drevne økonomier. ­Latinamerika og Rusland vil blive understøttet af de lidt højere råvarepriser, og selv i Japan er der vækst. Vi har således et såkaldt synkroniseret globalt opsving. I dette miljø må vi forvente højere renter, men vi er stadig af den opfattelse, at centralbankerne og politikerne, der styrer renteniveauerne, grundlæggende foretrækker lavere frem for højere realrenter. Årsagen er, at de offentlige gældsniveauer er højere end nogensinde. Derfor er det for risikabelt at føre en for stram pengepolitik, og kun få vil bakke op om en sådan retning.

Vi er uden tvivl tættere på slutningen end på begyndelsen af dette ”bull marked”. Omvendt er risikovilligheden blandt investorerne høj. I takt med at flere og flere investorer indser, at Kina ikke er ved at kollapse, og at det synkroniserede globale opsving fortsætter, vil paradigmet i skyggen af finanskrisen – at vi er fastlåst i en periode med lav vækst – forsvinde. Disse erkendelser vil få investorerne til at allokere flere penge til aktiemarkederne, og selskaberne vil som følge heraf øge opkøb og fusioner. Vores hovedscenarie er derfor, at aktiemarkederne vil fortsætte den positive udvikling i de kommende kvartaler understøttet af stigende indtjening i selskaberne, dog vil der sandsynligvis komme højere kursudsving. Vi ser en del lighedspunkter mellem situationen i dag og udviklingen i slutningen af 90'erne. Vi bliver derfor ikke overraskede, hvis det optimistiske syn fortsætter og driver aktiekurserne højere. Særligt er der segmenter i teknologisektoren, som har stort potentiale for udvikling.

Mennesker og investeringsrobotter værdsætter fremgang og vækst. Vores anbefaling er at tænke langsigtet og have en diversificeret og risikojusteret investeringsportefølje med en pæn aktieandel givet de positive vækstudsigter.

DEL ARTIKLEN