Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

STABILE AKTIER KL PR. 30. APRIL 2019

Målet er på lang sigt at skabe et højere afkast end MSCI’s globale indeks for stabile aktier, og samtidig holde en risiko, der er lavere end på det globale aktiemarked. Vi tror på, at den bedste vej til at skabe gode og stabile resultater er ved at følge en enkel og langsigtet investeringsstrategi. Vi håndplukker 40-60 selskaber, som over en årrække har gode muligheder for at udvikle sig positivt. Vi investerer hovedsageligt i selskaber, der tilhører den fjerdedel af det globale aktiemarked med lavest kursudsving.

I udvælgelsesprocessen har vi fokus på selskaber, som opfylder tre kriterier: 1) har en stabil og holdbar forretningsmodel 2) kan købes til en attraktiv pris 3) er inde i en positiv udvikling.

Vi overvåger hvert enkelt selskab og sikrer, at investeringscasen er intakt, og at kursudsvingene ikke øges væsentligt. Den samlede portefølje er diversificeret på lande og sektorer for at skabe robusthed over for pludselige markedsudsving.

Afdeling Stabile Aktier KL er velegnet til den langsigtede investor, som ønsker et godt aktieafkast men samtidig en lavere risiko end det generelle aktiemarked.

AFKASTUDVIKLING

4177AE Porteføljen CDCCCC Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Progressive Corp 4,3 %
Crown Castle Intl. 4,1 %
AT&T 4,0 %
Atlantica Yield 4,0 %
Aroundtown 4,0 %
Anthem 3,5 %
Algonquin Power & Utilities 3,5 %
Aramark 3,4 %
Grand City Properties 3,4 %
STORE Capital 3,1 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 14,9 26,6 - - 52,0 9,6
Benchmark (%) 18,8 33,1 - - 67,6 11,9
Aktivt afkast (%) -3,9 -6,4 - - -15,6 -2,4
3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Std. afv. % p.a. porteføljen (%) 9,2 - - 10,7 10,8
Std. afv. % p.a. benchmark (%) 8,1 - - 9,7 9,8
Beta 1,1 - - 1,0 1,0

GEOGRAFISK

SEKTOR

FAKTA

Afdeling C WorldWide Stabile Aktier KL
Fondskode DK0010312529
Afdelingens start 1. oktober 2014
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark MSCI AC World Minimum Volatility
Emissionstillæg 0,45 %
Indløsningsfradrag 0,41 %
Løbende omkostninger 1,72 %
ÅOP 2,12 %
Indirekte handelsomkostninger 0,048 %
Forvalterteam Jakob Greisen, Bo Knudsen,
Bengt Seger, Lars Wincentsen

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 5 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.