Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

GLOBALE AKTIER KL A - UDBYTTE

Udbyttet for udbyttebetalende aktieafdelinger består blandt andet af afdelingens renter af kontantbeholdningen, aktieudbytter og nettofortjeneste ved afdelingens salg af aktier.

For information om beskatning af udbytte læs mere i skattebrochuren, som du finder under "Publikationer/Downloads" og "Produktinformation".

Udbytteår General-
forsamlingsdato
Udbytte Aktie-
indkomst
Ex-udbytte
dato
For selskaber*
2020 14.04.2021 40,70 kr. 40,70 kr. 27.01.2021 40,70 kr.
2019 15.04.2020 61,40 kr. 61,40 kr. 28.01.2020 61,40 kr.
2018 09.04.2019 49,50 kr. 49,50 kr. 29.01.2019 49,50 kr.
2017 10.04.2018 96,40 kr. 96,40 kr. 24.01.2018 96,40 kr.
2016 22.03.2017 44,50 kr. 44,50 kr. 23.03.2017 44,50 kr.
2015 12.04.2016 77,00 kr. 77,00 kr. 13.04.2016 77,00 kr.
2014 14.04.2015 47,10 kr. 47,10 kr. 15.04.2015 47,10 kr.
2013 08.04.2014 0,00 kr. 0,00 kr. 09.04.2014  0,00 kr.
2012 10.04.2013 4,50 kr. 4,50 kr. 11.04.2013 4,50 kr.
2011 12.04.2012 5,75 kr. 5,74 kr. 13.04.2012 5,75 kr.
2010 13.04.2011 4,50 kr. 4,49 kr. 14.04.2011 4,50 kr.
2009 15.04.2010 4,00 kr. 3,90 kr. 16.04.2010 4,00 kr.
2008 16.04.2009 5,50 kr. 5,12 kr. 17.04.2009 5,12 kr.
2007 15.04.2008 3,25 kr. 3,15 kr. 16.04.2008 3,15 kr.
2006 18.04.2007 3,00 kr. 2,89 kr. 19.04.2007 2,89 kr.
2005 19.04.2006 2,75 kr. 2,70 kr. 20.04.2006  
2004 19.04.2005 2,75 kr. 2,43 kr. 20.04.2005  
2003 21.04.2004 3,50 kr. 3,38 kr. 22.04.2004  
2002 10.04.2003 0,00 kr. 0,00 kr. 11.04.2003  
2001 13.03.2002 0,00 kr. 0,00 kr. 14.04.2002  
2000 12.03.2001 79,00 kr. 5,61 kr. 13.03.2001  
1999 22.03.2000 68,25 kr. 4,17 kr. 23.03.2000  
1998 23.03.1999 5,00 kr. 2,23 kr. 24.03.1999  
1997 12.03.1998 15,00 kr. 1,80 kr. 13.03.1998  
1996 06.03.1997 0,00 kr. 0,00 kr. 07.03.1997  
1995 19.03.1996 0,00 kr. 0,00 kr. 20.03.1996  
1994 09.03.1995 1,00 kr. 0,87 kr. 10.03.1995  
1993 19.04.1994 1,00 kr. 0,86 kr. 20.04.1994  
1992 27.04.1993 2,00 kr. 1,62 kr. 28.04.1993  
1991 30.04.1992 2,00 kr. 1,38 kr. 01.05.1992  
1990 29.04.1991 1,00 kr. 0,05 kr. 30.04.1991  

*) Andel som indgår med 66 pct. i den skattepligtige indkomst. Pr. 1.1. 2010 skal selskabsbeskattede investorer optage hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

Den 9. september 2020 fusionerede afdeling Danmark KL med afdeling Globale Aktier KL. Information om historisk udbytte for afdeling Danmark KL kan findes her.

Udbytteværdierne er udtrykt pr. andel i kroner.

I henhold til lovgivningen foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret:

  • indtjente renter og udbytter

  • realiserede nettokursgevinster på valutakonti

  • realiserede nettokursgevinster på aktier

  • erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af finansielle instrumenter samt

  • afholdte administrationsomkostninger

I forbindelse med emissioner og indløsninger i regnskabsåret beregnes en udlodningsregulering, der sikrer, at udbytteprocenten ikke påvirkes af ændringer i de cirkulerende investeringsforeningsandele.