Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

GLOBALE AKTIER KL PR. 28. FEBRUAR 2021

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Udbytte udbetales i januar.

Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

AFKASTUDVIKLING

065696 Porteføljen 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
HDFC 7,1 %
Visa 6,4 %
Alphabet 5,3 %
Amazon.com 4,9 %
Thermo Fisher Scientific 4,6 %
Sony 4,4 %
Microsoft 4,2 %
The Home Depot 4,2 %
ASML 4,0 %
TSMC - ADR 3,9 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 18,4 40,7 71,4 194,7 2.103,8 10,6
Benchmark (%) 17,3 34,6 73,6 164,9 723,7 7,1
Aktivt afkast (%) 1,1 6,0 -2,3 29,8 1.380,1 3,5
3 år 5 år 10 år Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%) 13,7 11,3 11,9 15,4
Std. afv. p.a. benchmark (%) 16,4 13,2 12,2 15,1
Beta 0,8 0,8 0,9 0,9

GEOGRAFISK

SEKTOR

FAKTA

Afdeling C WorldWide Globale Aktier KL
Fondskode DK0010157965
Afdelingens start 30. juni 1990
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark MSCI AC World
Emissionstillæg 0,35 %
Indløsningsfradrag 0,31 %
Løbende omkostninger 1,70 %
ÅOP 1,91 %
Indirekte handelsomk. 0,01 %
Forvalterteam Bo Knudsen, Bengt Seger,
Lars Wincentsen, Mattias Kolm

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.