Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

GLOBALE AKTIER AKK. KL PR. 30. NOVEMBER 2018

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Vi udbetaler normalt udbytte hvert forår.

Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer, og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit  afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

AFKASTUDVIKLING

001548 Porteføljen 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Visa 8,9 %
HDFC Bank 7,6 %
Amazon.com 4,8 %
Royal Dutch Shell 4,7 %
AIA Group 4,7 %
The Home Depot 4,5 %
Ecolab 4,0 %
Thermo Fisher Scientific 3,9 %
Keyence 3,9 %
Alphabet 3,8 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 1,8 - - - 12,7 4,1
Benchmark (%) 4,6 - - - 26,2 8,1
Aktivt afkast (%) -2,8 - - - -13,5 -4,0
3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Std. afv. % p.a. porteføljen (%) - - - 9,1 9,1
Std. afv. % p.a. benchmark (%) - - - 8,1 8,1
Beta - - - 1,0 1,0

GEOGRAFISK

SEKTOR

TEMA

FAKTA

Fondskode DK0060655702
Afdelingens start 9. December 2015
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Ja
Benchmark MSCI AC World
Emissionstillæg 0,45 %
Indløsningsfradrag 0,41 %
Løbende omkostninger 1,70 %
ÅOP 2,0 %
Indirekte handelsomkostninger 0,008 %

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er ikke inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ligeledes ikke inkluderet.