Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

GLOBALE AKTIER KL*

Globale Aktier Dk

Afdeling Globale Aktier er vores første og største afdeling.

Her investerer vi globalt uden lande- eller sektormæssige begrænsninger. På den måde får du bedst udbytte af vores erfaring, da vi har størst mulig fleksibilitet til at sætte investe-ringerne optimalt sammen. Afdeling Globale Aktier kan bruges som fundamentet i opbygningen af din aktieportefølje.

Du har mulighed for at investere i afdeling Globale Aktier via en udbyttebetalende afdeling eller en akkumulerende afdeling – se de to
afdelinger i menuen til højre. Der er dog
ingen forskel på de to afdelingers porteføljer.

Se Port


Vores mål

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset. Denne målsætning har vi opfyldt, og afdelingen har således haft et markant bedre afkast end markedet siden starten i 1990. Afkastet er opnået samtidig med, at risikoen i det store hele har været på niveau med markedets.

Mere information

Du kan finde flere informationer om afdelingens investeringer, resultater og praktiske detaljer ved at klikke på et af undermenupunkterne. Det kan også være nyttigt at læse Central investorinformation og Prospekter, som samler de vigtigste oplysninger om afdelingen.* KL i afdelingens navn afspejler muligheden for oprettelse af andelsklasser.