Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

GLOBALE AKTIER ETIK KL - STRATEGI

FNs principper – UN PRI

Som en naturlig del af vores forvaltningsproces, har vi valgt at underskrive De Forenede Nationers principper for ansvarlige investeringer i forhold til den måde, vi arbejder og investerer på. Principperne omtales som PRI.

PRI består af seks principper for, hvordan man bør arbejde med investeringer i forhold til miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige forhold, så der tages hensyn til de forhold i analyser og vurdering af selskaber. De tre forhold er sammenfattet i ESG (Environmental, Social og Governance), som dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Du kan læse mere om principperne for ansvarlige investeringer – PRI her.

Screeningsproces

Afdeling Globale Aktier Etik har samme investeringsproces som afdeling Globale Aktier, men inden vi investerer i et nyt selskab, screenes selskabet af en ekstern konsulent, som sikrer, at selskaberne i porteføljen overholder internationale konventioner og normer og udviser sociale- og miljømæssige hensyn.

 

SRI


Forventninger til selskabets økonomiske potentiale indgår i udvælgelsesprocessen, men også andre kriterier som f.eks. selskabets hensyn til sociale- og miljømæssige forhold indgår. Afdelingen må desuden ikke investere i selskaber, som har en væsentlig del af sit salg inden for:

  • Tobak
  • Alkohol
  • Hasardspil
  • Pornografi
  • Våben samt teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben

De aktier, som ikke opfylder kriterierne, erstattes af aktier med lignende økonomiske karakteristika som i den globale portefølje, så porteføljen fortsat har samme investeringsmæssige profil.