Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

GLOBALE AKTIER ETIK KL PR. 31. MARTS 2021

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast via investeringer, som vi vurderer, har en samfundsansvarlig adfærd. Ambitionen er at skabe et afkast, som er bedre end verdensindekset og samtidigt holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Udbytte udbetales i januar.

Afdelingen vil investere i selskaber, som, efter vores vurdering, har en samfundsansvarlig adfærd. Afdelingen investerer ikke i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

AFKASTUDVIKLING

5C7452 Porteføljen 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
HDFC Bank 7,0 %
Visa 6,2 %
Alphabet 5,2 %
Sony Group 5,0 %
The Home Depot 4,7 %
Thermo Fisher Scientific 4,7 %
Amazon.com 4,5 %
Microsoft 4,1 %
TSMC - ADR 3,7 %
ASML 3,7 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 38,4 67,8 91,0 224,4 217,5 12,1
Benchmark (%) 43,9 47,0 80,0 188,9 184,0 10,9
Aktivt afkast (%) -5,4 20,8 11,0 35,5 33,5 1,2
3 år 5 år 10 år Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%) 13,1 11,1 11,6 11,6
Std. afv. p.a. benchmark (%) 16,5 13,4 12,3 12,3
Beta 0,8 0,8 0,9 0,9

GEOGRAFISK

SEKTOR

FAKTA

Afdeling    C WorldWide Globale Aktier Etik KL UDL.
Fondskode DK0060287217
Afdelingens start 7. marts 2011
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Ja
Benchmark MSCI AC World
Emissionstillæg 0,35 %
Indløsningsfradrag 0,31 %
Løbende omkostninger 1,73 %
ÅOP 1,91 %
Indirekte handelsomkostninger 0,01 %
Forvalterteam Bo Knudsen, Bengt Seger,
Lars Wincentsen, Mattias Kolm

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 5 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.