Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

EMERGING MARKETS KL PR. 31. MARTS 2021

Målet er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet på emerging markets-aktier, og samtidig holde en risiko, der normalt er på niveau med eller lavere end risikoen på markederne i emerging markets.

Emerging markets er karakteriseret ved høje vækstrater drevet af reformer og en ung og voksende befolkning, som aspirerer efter den vestlige levestandard.

Afdeling Emerging Markets KL investerer i aktier i emerging markets-lande eller aktier, hvor virksomhedens forretning relaterer sig til emerging markets-lande. Investeringsfilosofien er at kombinere langsigtede trends og et mindre udvalg af mere kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse. Vores erfarne forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.


AFKASTUDVIKLING

C49D32 Porteføljen 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
TSMC 8,1 %
Samsung Electronics 7,5 %
Tencent Holdings 6,8 %
Alibaba Group Holding 5,8 %
Ping An Insurance 3,1 %
Sberbank - Pref 2,3 %
Meituan 2,3 %
Sea 2,2 %
ICICI Bank 2,2 %
HDFC Bank 2,1 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 60,9 40,1 95,3 - 92,8 10,6
Benchmark (%) 47,4 26,0 71,1 - 63,0 7,8
Aktivt afkast (%) 13,5 14,1 24,2 - 29,8 2,8
3 år 5 år 10 år Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%) 19,1 15,7 - 16,6
Std. afv. p.a. benchmark (%) 16,7 13,9 - 14,9
Beta 1,1 1,1 - 1,1

GEOGRAFISK

SEKTOR

FAKTA

Afdeling C WorldWide Emerging Markets KL
Fondskode DK0015945166
Afdelingens start 1. oktober 2014
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark MSCI Emerging Markets
Emissionstillæg 0,50 %
Indløsningsfradrag 0,55 %
Løbende omkostninger 1,95 %
ÅOP 2,40 %
Indirekte handelsomkostninger 0,04 %
Forvalterteam Aman Kalsi

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.