Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

EMERGING MARKETS KL - AFKASTUDVIKLING

Grafen viser, hvad en investering i den valgte afdeling af C WorldWide har udviklet sig med siden afdelingens start.

Under grafen har du mulighed for selv at vælge andre af C WorldWides afdelinger, perioder og sammenligningsgrundlag.

Se afdelingens placering i Investering Danmarks afkaststatistik.

Fra:
Til:
Globale Aktier KL
MSCI AC World
Globale Aktier Akk. KL
MSCI AC World
Globale Aktier Etik KL
MSCI AC World
Stabile Aktier KL
MSCI AC World Min. Volatility
Asien KL
MSCI AC Asia ex Japan
Emerging Markets KL
MSCI Emerging Markets

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.

Afkastinformation for tidligere afdeling Østeuropa kan findes her.