Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

DANMARK KL - UDBYTTE

Udbyttet for udbyttebetalende aktieafdelinger består blandt andet af afdelingens renter af kontantbeholdningen, aktieudbytter og nettofortjeneste ved afdelingens salg af aktier.

For pensionsmidler beskattes hele udbyttet med 15,3 pct.

For frie midler opdeles udbyttet derimod i en aktieindkomst og kapitalindkomst, som, afhængigt af den enkeltes øvrige skatteforhold, beskattes til forskellige satser.

For aktieselskaber optages hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

I tabellen nedenfor er udbyttet for afdelingen opdelt i aktieindkomst og kapitalindkomst.

Udbytteår General-
forsamlingsdato
Udbytte Aktie-
indkomst
Ex-udbytte
dato
For selskaber*
2019 15.04.2020 21,40 kr. 21,40 kr. 28.01.2020 21,40 kr.
2018 09.04.2019 42,50 kr. 42,50 kr. 29.01.2019 42,50 kr.
2017 10.04.2018 55,10 kr. 55,10 kr. 24.01.2018 55,10 kr.
2016 22.03.2017 23,70 kr. 23,70 kr. 23.03.2017 23,70 kr.
2015 12.04.2016 30,70 kr. 30,70 kr. 13.04.2016 30,70 kr.
2014 14.04.2015 28,10 kr. 28,10 kr. 15.04.2015 28,10 kr.
2013 08.04.2014 27,30 kr. 27,30 kr. 09.04.2014 27,30 kr.
2012 10.04.2013 11,75 kr. 11,75 kr. 11.04.2013 11,75 kr.
2011 12.04.2012 3,25 kr. 3,23 kr. 13.04.2012 3,25 kr.
2010 13.04.2011 3,50 kr. 3,45 kr. 14.04.2011 3,50 kr.
2009 15.04.2010 0,00 kr. 0,00 kr. 16.04.2010  0,00 kr.
2008 16.04.2009 1,75 kr. 1,52 kr. 17.04.2009 1,38 kr.
2007 15.04.2008 47,25 kr. 47,01 kr. 16.04.2008 3,86 kr.
2006 18.04.2007 40,25 kr. 39,88 kr. 19.04.2007 3,60 kr.
2005 19.04.2006 38,75 kr. 3,40 kr. 20.04.2006  
2004 19.04.2005 0,00 kr. 0,00 kr. 20.04.2005  
2003 21.04.2004 0,00 kr. 0,00 kr. 22.04.2004  
2002 10.04.2003 0,00 kr. 0,00 kr. 11.04.2003  
2001 13.03.2002 0,00 kr. 0,00 kr. 14.03.2002  
2000 12.03.2001 35,75 kr. 1,34 kr. 13.03.2001  
1999 22.03.2000 0,00 kr. 0,00 kr. 23.03.2000  
1998 23.03.1999 0,00 kr. 0,00 kr. 24.03.1999  

*) Andel som indgår med 66 pct. i den skattepligtige indkomst. Pr. 1.1. 2010 skal selskabsbeskattede investorer optage hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

Udbytteværdierne er udtrykt pr. andel i kroner.

I henhold til lovgivningen foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret:

  • indtjente renter og udbytter

  • realiserede nettokursgevinster på valutakonti

  • realiserede nettokursgevinster på aktier

  • erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af finansielle instrumenter samt

  • afholdte administrationsomkostninger

I forbindelse med emissioner og indløsninger i regnskabsåret beregnes en udlodningsregulering, der sikrer, at udbytteprocenten ikke påvirkes af ændringer i de cirkulerende investeringsforeningsandele.