Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

DANMARK KL PR. 31. JULI 2020

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på OMX Cph. cap-indekset og samtidigt holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på det danske aktiemarked.

Afdelingen investerer kun i danske aktier og aktiebaserede værdipapirer eller i aktier og aktiebaserede værdipapirer, der kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering. Udbytte udbetales i januar.

 

 

AFKASTUDVIKLING

783B33 Porteføljen 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Novo Nordisk 9,8 %
Ørsted 9,4 %
DSV Panalpina 8,3 %
Coloplast 6,7 %
A.P. Møller-Mærsk 4,7 %
Demant 4,6 %
Netcompany 4,5 %
Danske Bank 4,5 %
Chr. Hansen Holding 4,4 %
GN Store Nord 4,4 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 15,7 10,3 32,4 210,5 1.101,3 12,2
Benchmark (%) 21,5 28,2 59,6 260,2 856,7 11,0
Aktivt afkast (%) -5,8 -17,9 -27,1 -49,7 244,6 1,2
3 år 5 år 10 år Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%) 15,2 13,8 14,1 18,5
Std. afv. p.a. benchmark (%) 14,0 13,2 13,3 16,7
Beta 1,1 1,0 1,0 1,1

GEOGRAFISK

SEKTOR

TEMA

FAKTA

Afdeling C WorldWide Danmark KL
Fondskode DK0010249655
Afdelingens start 23. december 1998
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark OMX Copenhagen Cap Indeks
Emissionstillæg 0,24 %
Indløsningsfradrag 0,24 %
Løbende omkostninger 1,54 %
ÅOP 1,76 %
Indirekte handelsomkostninger 0,004 %
Forvalterteam Peter Holt

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.