Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

ASIEN KL - UDBYTTE

Udbyttet for udbyttebetalende aktieafdelinger består blandt andet af afdelingens renter af kontantbeholdningen, aktieudbytter og nettofortjeneste ved afdelingens salg af aktier.

For pensionsmidler beskattes hele udbyttet med 15,3 pct.

For frie midler opdeles udbyttet derimod i en aktieindkomst og kapitalindkomst, som, afhængigt af den enkeltes øvrige skatteforhold, beskattes til forskellige satser.

For aktieselskaber optages hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

I tabellen nedenfor er udbyttet for afdelingen opdelt i aktieindkomst og kapitalindkomst.

Udbytteår General-
forsamlingsdato
Udbytte Aktie-
indkomst
Ex-udbytte
dato
For selskaber*
2019 15.04.2020 0,60 kr. 0,60 kr. 28.01.2020 0,60 kr.
2018 09.04.2019 1,90 kr. 1,90 kr. 29.01.2019 1,90 kr.
2017 10.04.2018 28,50 kr. 28,50 kr. 24.01.2018 28,50 kr.
2016 22.03.2017 0,00 kr. 0,00 kr. 23.03.2017 0,00 kr.
2015 12.04.2016 10,40 kr. 10,40 kr. 13.04.2016 10,40 kr.
2014 14.04.2015 17,70 kr. 17,70 kr. 15.04.2015 17,70 kr.
2013 08.04.2014 0,00 kr. 0,00 kr. 09.04.2014  
2012 10.04.2013 0,00 kr. 0,00 kr. 11.04.2013  
2011 12.04.2012 1,00 kr. 0,92 kr. 13.04.2012 1,00 kr.
2010 13.04.2011 0,00 kr. 0,00 kr. 14.04.2011  
2009 15.04.2010 0,00 kr. 0,00 kr. 16.04.2010  
2008 16.04.2009 0,00 kr. 0,00 kr. 17.04.2009  
2007 15.04.2008 4,25 kr. 4,21 kr. 16.04.2008 1,64 kr.

*) Andel som indgår med 66 pct. i den skattepligtige indkomst. Pr. 1.1. 2010 skal selskabsbeskattede investorer optage hele udlodningen i den skattepligtige indkomst.

Udbytteværdierne er udtrykt pr. andel i kroner.

I henhold til lovgivningen foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Minimumsudlodningen opgøres på grundlag af de i regnskabsåret:

  • indtjente renter og udbytter

  • realiserede nettokursgevinster på valutakonti

  • realiserede nettokursgevinster på aktier

  • erhvervede skattepligtige nettogevinster ved anvendelse af finansielle instrumenter samt

  • afholdte administrationsomkostninger

I forbindelse med emissioner og indløsninger i regnskabsåret beregnes en udlodningsregulering, der sikrer, at udbytteprocenten ikke påvirkes af ændringer i de cirkulerende investeringsforeningsandele.