Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

ASIEN KL PR. 30. APRIL 2019

Målet er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet på asiatiske aktier, og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på aktiemarkederne i Asien.

Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier eller aktiebaserede værdipapirer i Asien eksklusive Japan, eller aktier eller aktiebaserede værdipapirer, hvor virksomhedens salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til de asiatiske markeder.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 35-70, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

 

 

AFKASTUDVIKLING

C49D32 Porteføljen EDD28A Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Tencent Holdings 7,0 %
Samsung Electronics 6,4 %
TSMC 6,2 %
Alibaba Group 5,5 %
China Overseas Land & Investment 3,9 %
Ping An Insurance 3,7 %
AIA Group 3,5 %
Sunac China Holdings 3,4 %
DBS Group 2,6 %
Sunny Optical Tech 2,4 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Porteføljen (%) 1,3 51,1 84,8 277,9 162,8 8,1
Benchmark (%) 3,6 47,7 71,2 199,6 146,7 7,5
Aktivt afkast (%) -2,3 3,4 13,6 78,2 16,1 0,5
3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Std. afv. % p.a. porteføljen (%) 13,7 16,0 16,1 18,9 18,9
Std. afv. % p.a. benchmark (%) 10,9 13,8 14,1 17,9 17,9
Beta 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

GEOGRAFISK

SEKTOR

TEMA

FAKTA

Afdeling C WorldWide Asien KL A
Fondskode DK0060057644
Afdelingens start 7. december 2006
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan
Emissionstillæg 0,55 %
Indløsningsfradrag 0,60 %
Løbende omkostninger 1,94 %
ÅOP 2,15 %
Indirekte handelsomkostninger 0,037 %
Forvalterteam Allan Christensen, Mogens Akselsen

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.