Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

5G-teknologikapløbet

Se PDF

Kinesiske selskaber har investeret massivt og dominerer i dag patenterne for 5G. Kina kommer formentlig først med en avanceret 5G-tjeneste. Dette er en udfordring for vestlige lande, da 5G er grundlaget for den fjerde industrielle revolution. Normalt står Europa side om side med USA, men dette er ikke normale tider, og kampen om 5G-herredømmet i Europa kan meget vel være en forløber for udviklingen af de fremtidige sikkerhedsalliancer.

Før 4G havde de kinesiske selskaber stort set ingen patenter inden for mobiltelefoni, som var domineret af de vestlige selskaber som Qualcomm, Ericsson og Nokia. Med 4G begyndte kinesernes andel at stige til over 20 pct., og med 5G ejer de kinesiske selskaber nu over halvdelen af patenterne skarpt efterfulgt af Sydkorea. USA’s position inden trådløs kommunikation er derfor under pres. Huawei beskæftiger f.eks. flere inden for forskning og udvikling end noget andet selskab i verden, og deres budget er tre gange større end Qualcomms. Fremover må USA og Europa vende sig til at skulle betale – fremfor at modtage – licenspenge til Kina. Velkommen til det 21. århundrede.

Den mest rationelle i den nuværende teknologikonfrontation mellem Kina og USA vil være en våbenhvile, da en eskalering vil medføre risiko for stigende omkostninger og produktionsforstyrrelser, som kan ramme udsatte teknologiselskaber hårdt. Omvendt er der langsigtet meget på spil.

Investering i 5G
5G er fundamentet for fremtidens industrielle udvikling, hvor den afgørende nyskabelse er op til 100 gange hurtigere dataoverførsler end i dag og en meget kort responstid. 5G er således forudsætningen for udviklingen af selvkørende biler, avanceret robotteknologi og automatiseret produktion.

Tematisk kan man bl.a. investere i telekom-infrastrukturselskaber og selskaber, som forstår at udnytte disse nye forretningsmuligheder. Det er dog vores holdning, at det er for tidligt konkret at identificere vindere og tabere, men blandt infrastruktur-selskaberne står de kinesiske selskaber umiddelbart stærkest, om end den politiske dimension øger risikoen.

Vores nuværende tilgang er mere simpel, idet vi ser vækstmuligheder blandt selskaber, som ejer de kommunikationsmaster, som teleselskaberne bruger, når de skal udbygge deres mobilnetværk. Denne sektor har en oligopolstruktur, da det er vanskeligt at få tilladelse til at opsætte nye master. Med udbygningen af 5G skal teleoperatørerne opsætte meget mere udstyr – dels for at håndtere den voldsomme trafik, men også fordi frekvenserne er kortere, hvormed rækkevidden af de enkelte antenner bliver kortere. Og operatørerne bliver i stort omfang nødt til at anvende de eksisterende master.

Dette kan give medvind til selskaber som American Tower, der er den største ejer af kommunikationsmaster med ca. 170.000 master verden over. Når American Tower får den første kunde til en mast, matcher indtægterne nogenlunde omkostningerne, men derfra begynder marginalerne at stige i takt med, at mere udstyr (antenner) bliver placeret på masterne, da marginalomkostningen ved at addere mere udstyr er lav. 5G har derfor potentiale til at løfte både omsætning og indtjeningsmarginaler.