Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Risikoovervejelser

C WorldWide har seks afdelinger, som alle bygger på samme grundlæggende principper. De fire globale afdelinger kan ­bruges som fundamentet i din aktieportefølje. Vores øvrige afdelinger har alle fokus på særlige regioner. Risikoen er typisk lidt højere, men omvendt er potentialet også større.

C WorldWides kerneafdelinger:

  • Globale Aktier
  • Globale ­Aktier – Akkumulerende
  • Globale Aktier Etik
  • Stabile Aktier

C WorldWides vækstafdelinger:

  • Asien
  • Emerging Markets

Risikomærkning
1. juli 2011 trådte bekendtgørelse, der omhandler risikomærkning af investeringsprodukter, i kraft. C WorldWide er dermed forpligtet til, at risikomærke alle de investeringsprodukter, som vi udbyder.

C WorldWides produkter har gul mærkning
Kategoriseringen af de enkelte C WorldWide-produkter, fremgår af det enkelte produkts Central Investorinformation, som du finder under 'produktinformation'. Alle C WorldWides produkter har en gul mærkning, da der er tale om investeringsforeningsbeviser. Læs mere om de forskellige mærkninger her.

Overblik
Ordningen er blevet til i samarbejde mellem Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen og Finansrådet, og mærkningen skal bidrage til, at detailkunder, inden de indgår en konkret aftale om at foretage en investering, kan danne sig et overblik over, hvor meget de kan risikere at tabe.

Et tab kan udgøre:

  • en del af investeringen
  • hele investeringen
  • mere end investeringen

Supplement til rådgivning
Finansielle virksomheder, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, pålægges med den nye bekendtgørelse, at stille information til rådighed for kunden om muligheden for at tabe et investeret beløb, samt information om investeringsprodukternes gennemskuelighed.

Vurderingen af om et investeringsprodukt er egnet for en detailkunde afhænger af flere forskellige forhold, ikke mindst kundens egen situation.

Risikomærkningen erstatter således ikke den almindelige rådgivning, som skal gives i forbindelse med køb af investeringsprodukter, men skal ses som et supplement.

Risikomærkninger