Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Forklaring

Rød
For investeringsprodukter med rød mærkning er der risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue. Eksempler: Hedgefondbeviser, pantebreve, aktier optaget til handel på ureguleret marked samt optioner, futures og waps.

Gul
Investeringsprodukter med gul mærkning har en større risiko for tab end tilfældet er i den grønne kategori, men der er fortsat tale om relativt enkle produkter.

Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Eksempler: Garantibeviser, andelsbeviser, aktier optaget til handel på reguleret marked og Investeringsforeningsbeviser (UCITS).

Grøn
Investeringsprodukter med grøn mærkning betragtes som relativt enkle produkter. Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som værende meget lille, og gennemskueligheden i denne produkttype er ikke vanskelig. Eksempler: Danske statsobligationer, skatkammerbeviser, realkredit- obligationer og skibskreditobligationer.