Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

BEGREBSFORKLARING

Indre værdi
Afdelingernes indre værdi beregnes ud fra den underliggende værdi af de enkelte afdelingers værdipapirer, likviditet m.v. C WorldWide beregner og opdaterer den indre værdi flere gange dagligt. Den første opdatering kommer normalt kl. 09.15, når de europæiske børser er åbnet, og det dermed er muligt at beregne en aktuel indre værdi på afdelingerne.

C WorldWide anbefaler medlemmerne ikke at handle andele i C WorldWide, før dagens første indre værdi er beregnet og offentliggjort.


Emissionskurs
Emissionskursen beregnes som den indre værdi tillagt emissionstillægget. Emissionskursen vil således normalt være den højeste kurs, man på et givet tidspunkt vil komme til at betale ved køb af andele. Emissionskursen kan, ligesom den indre værdi, ændre sig over dagen.


Indløsningskurs
Indløsningskursen beregnes som den indre værdi fratrukket indløsningsfradraget. Indløsningskursen vil derfor normalt være den laveste kurs, man på et givet tidspunkt kan sælge til. Indløsningskursen kan, ligesom den indre værdi, ændre sig over dagen.


Bud (KF)
Budkursen fra Københavns Fondsbørs viser det bedste bud blandt markedsdeltagerne. Kursen opdateres med en forsinkelse på 15 minutter.


Udbud (KF)
Udbudskursen fra Københavns Fondsbørs viser det bedste udbud blandt markedsdeltagerne. Kursen opdateres med en forsinkelse på 15 minutter.


Seneste omsætningskurs
Seneste omsætningskurs viser med 15 minutters forsinkelse den kurs, afdelingen senest er handlet til på Københavns Fondsbørs.


Dagens kursændring
Dagens kursændring viser forskellen mellem den seneste omsætningskurs fra Københavns Fondsbørs og den sidste omsætningskurs fra den foregående børsdag.


Dagens højeste kurs
Dagens højeste kurs viser med 15 minutters forsinkelse den højeste kurs, som afdelingen har været omsat til på Københavns Fondsbørs i løbet af dagen
.

Dagens laveste kurs
Dagens laveste kurs viser med 15 minutters forsinkelse den laveste kurs, som afdelingen har været omsat til på Københavns Fondsbørs i løbet af dagen.