Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

AFKAST OG KURSER

I Danmark er der kun få globale aktiefonde, som har eksisteret i 30 år med samme strategi. Afdeling Globale Aktier topper afkaststatistikken, og vores investorer har fået tæt på det dobbelte i akkumuleret afkast i forhold til den næstbedste investeringsfond.

En investering på 100 kr. i afdeling Globale Aktier pr. 13.12.1990 har således givet en fortjeneste på godt 2.400 kr. pr. 31.12.2020, hvilket er over 1.600 kr. mere end til den investor, der valgte at investere i indekset. Det er aktiv forvaltning, der betaler sig.

C WorldWide arbejder for at skabe holdbare investeringsafkast. Vores ambition er at skabe langsigtede afkast, som ligger væsentligt over gennemsnittet. Den er en ambition har vi fulgt siden starten i 1990.

I tabellen herunder kan du se afkastet for vores afdelinger i forskellige perioder.

ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år P.A.
Globale Aktier KL 9,2 % 32,5 % 58,3 % 80,2 % 226,8 % 10,9 %
Globale Aktier Akk. KL* 9,4 % 30,8 % 59,9 % 80,7 % - 10,7 %
Globale Aktier Etik KL 9,0 % 33,0 % 73,0 % 91,7 % 237,8 % 12,4 %
Stabile Aktier KL** 9,7 % 20,9 % 43,1 % 52,2 % - 9,9 %
Asien KL 6,5 % 47,4 % 35,7 % 94,2 % 208,5 % 9,1 %
Emerging Markets KL** 4,9 % 49,9 % 41,6 % 91,5 % - 10,5 %

*Afdelingen er lanceret 15. december 2015
**Afdelingen er lanceret 1. oktober 2014

Du kan følge udviklingen i afkastet på dine investeringer på siden Afkastudvikling, hvor du kan vælge andre tidsperioder.

Vi anbefaler, at aktieinvestorer har en investeringshorisont på minimum fem år, da der kan forekomme perioder med større udsving i afkastets udvikling.

Vi anbefaler eksisterende investorer at lade sig navnenotere, hvilket kan gøres via depotbanken. Som navnenoteret investor modtager du løbende:

  • information om udviklingen i afdelingerne
  • invitationer til generalforsamling og investormøder
  • praktisk information


Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.