Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/metaTitle.cshtml) Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/metaDescription.cshtml)
Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

POSITIV VÆKST I 2017

18. april 2017

Aktiemarkederne er i niende år af en opgangsperiode siden finanskrisens bund i 2008. I perioden fra foråret 2015 til medio 2016 stagnerede aktiemarkederne, men nu er tendensen stigende.

Aktiemarkederne er i niende år af en opgangsperiode siden finanskrisens bund i 2008. I perioden fra foråret 2015 til medio 2016 stagnerede aktiemarkederne, men nu er tendensen stigende. Dette skyldes, at indtjeningsudviklingen i virksomhederne stiger efter to år med stagnation fra medio 2014 til medio 2016.

Generelt ser vi, at de ledende indikatorer peger opad for verdens­økonomien. Disse bedre globale vækstudsigter understøtter indtjeningsudviklingen i virksomhederne. Dette får vi bekræftet gennem vores løbende samtaler med virksomhederne, hvor flere industricykliske selskaber som eksempelvis General Electric, ­Siemens, ABB udtrykker sig positivt om den aktuelle udvikling, hvor særligt Kina fremhæves som en stærk drivkraft.

I USA forventer vi, at virksomhederne jf. figur 1 kan opnå en indtjeningsvækst på 15-20 pct. i 2017. Det er især de cykliske ­sektorer, som driver dette, og energi- og finanssektoren står for op imod halvdelen af fremgangen. Energisektoren oplevede et kollaps i indtjeningen i 2016 pga. den faldende oliepris, så effekten i 2017 er en normalisering efter olieprisens stabilisering omkring USD 50 pr. tønde. Optimismen på vækst- og indtjeningsfronten er for­klaringen på de stigende aktiemarkeder trods den stigende politiske usikkerhed efter valget af Trump og Berxit. Vi tror, at de positive tendenser kan fortsætte gennem 2017. En afgørende ­faktor er dog centralbankernes reaktion på de bedre vækst­udsigter. Hertil kommer, at arbejdsmarkedet strammer til i USA, hvor ­arbejdsløsheden er nede på 4,5 pct. Inflationen er aktuelt lidt over 2 pct., men pilen begynder at pege opad.

De globale centralbanker fører fortsat en meget lempelig pengepolitik, hvilket er en vigtig støttefaktor for aktiemarkederne. Den amerikanske centralbank (Fed) er dog i gang med langsomt at normalisere pengepolitikken, hvor den korte styrerente i marts blev hævet med 0,25 pct. til 0,75-1,0 pct. Desuden har Fed gennem sine tre QE-operationer efter finanskrisen udvidet balancen fra omkring 6 pct. af BNP til lige under 25 pct. af BNP. Dette har skabt en pengerigelighed, som er uholdbar, særligt hvis der for alvor kommer gang i økonomien, og bankernes udlån begynder at stige. Derfor har Fed en udfordring i forhold til at normalisere deres ­balance. Vi forventer, at Fed vil prøve at balancere rente­forhøjelserne og reduktionen af deres obligationsbeholdninger i et moderat tempo, så negative påvirkninger på økonomien og ­aktiemarkedet begrænses. Dette bliver dog ikke en let balancegang, som utvivlsomt vil give turbulens på aktiemarkederne de kommende år.
 
De seneste 6-9 måneder har det særligt været de cykliske og ­såkaldte value-aktier, som har gjort det bedst. Dette er karakteris­tisk, når indtjeningen i virksomhederne tager fart, som vi ser i øje­blikket. Det tyder dog på, at indtjeningsvæksten vil toppe i anden halvdel af 2017. Dette kan samtidigt være sig­nalet til, at ­investorerne i mindre grad søger de ­konjunkt­ur­afhængige selskaber, men i stigende grad søger mod de mere ­tematiske og strukturelt voksende selskaber, som vores porteføljer typisk er overvægtet i.

DEL ARTIKLEN

RELATEREDE PRODUKTER

GA
Globale Aktier KL
ETK
Globale Aktier Etik KL
DA
Danmark KL
STA
Stabile Aktier KL
EM
Emerging Markets KL
AS
Asien KL

RELATEREDE NYHEDER


SENESTE NYHEDER