Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.
Fakta

GLOBALE AKTIER KL PR. 30. SEPTEMBER 2017

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Vi udbetaler normalt udbytte hvert forår.

Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer, og følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit  afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

AFKASTUDVIKLING

065696 Globale Aktier KL 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Visa 7,8 %
HDFC 7,4 %
Royal Dutch Shell 4,8 %
Facebook 4,6 %
British American Tobacco 4,5 %
Keyence 4,4 %
Philip Morris Intl. 4,3 %
Alphabet 4,2 %
AIA Group 4,2 %
The Home Depot 4,1 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Globale Aktier KL (%) 12,8 34,1 74,6 71,8 1.419,6 10,5
Benchmark (%) 12,7 32,5 76,5 72,9 489,5 6,7
Aktivt afkast (%) 0,0 1,7 -2,0 -1,1 930,1 3,8
3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Std. afv. % p.a. porteføljen (%) 12,8 11,0 13,2 15,6 15,6
Std. afv. % p.a. benchmark (%) 11,6 9,8 13,3 15,1 15,1
Beta 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

GEOGRAFISK

SEKTOR

TEMA

FAKTA

Fondskode DK0010157965
Afdelingens start 30. juni 1990
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Nej
Benchmark MSCI AC World
Emissionstillæg 0,50 %
Indløsningsfradrag 0,45 %
Omkostninger 1,70 %
ÅOP 2,15 %

DISCLAIMER

Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativt.

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).