Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.
Fakta

GLOBALE AKTIER ETIK KL PR. 30. SEPTEMBER 2017

Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast via investeringer, som vi vurderer, har en samfundsansvarlig adfærd. Ambitionen er at skabe et afkast, som er bedre end verdensindekset, og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer.

Afdelingen vil investere i selskaber, som, efter vores vurdering, har en samfundsansvarlig adfærd. Afdelingen investerer ikke i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben.

Vi har fokus på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier - typisk omkring 20-30 selskaber, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering.

AFKASTUDVIKLING

89A4CC Globale Aktier Etik KL 999999 Benchmark

10 STØRSTE POSITIONER

Vægt
Visa 8,8 %
HDFC Bank 7,9 %
Keyence 4,9 %
The Home Depot 4,2 %
Alphabet 4,2 %
Thermo Fisher Scientific 4,2 %
Ecolab 4,1 %
Novo Nordisk 4,1 %
AIA Group 4,1 %
Bayer 4,0 %

AFKAST & RISIKO

1 år 3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Globale Aktier Etik KL (%) 12,1 32,2 78,8 - 90,5 10,3
Benchmark (%) 12,7 32,5 76,5 - 91,7 10,4
Aktivt afkast (%) -0,6 -0,2 2,3 - -1,2 -0,1
3 år 5 år 10 år Levetid P.A.
Std. afv. % p.a. porteføljen (%) 12,5 10,6 - 10,9 10,9
Std. afv. % p.a. benchmark (%) 11,6 9,8 - 10,2 10,2
Beta 1,0 1,0 - 1,0 1,0

GEOGRAFISK

SEKTOR

TEMA

FAKTA

Fondskode DK0060287217
Afdelingens start 7. marts 2011
Risikomærkning Gul
Lagerbeskattes frie midler Ja
Benchmark MSCI AC World
Emissionstillæg 0,50 %
Indløsningsfradrag 0,45 %
Omkostninger 1,70 %
ÅOP 2,09 %

DISCLAIMER

Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativt.

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).